Ansatte med sterk kritikk av OsloMet-rektors avtale med velferdsprofitør

 

Ansatte med sterk kritikk av OsloMet-rektors avtale med velferdsprofitør

Ledelsen ved universitetet OsloMet og Norlandia Health Care AS ( Adolfsen-konsernet) har inngått en intensjonsavtale om å samarbeide om «undervisning, forskning og innovasjon». Ansatte og tillitsvalgte har reagert kraftig og krever at OsloMet skal tre ut av avtalen. I denne fellesuttalelsen skriver 22 ansatte at: «En samarbeidsavtale med et konsern som NHC Group svekker vår uavhengig(het) og troverdighet som universitet og som profesjonsutdannere. Avtalen gir legitimitet til en omstridt aktør, og OsloMet vil ikke ha noen kontroll på hvordan avtalen blir brukt i deres markedsføring av for eksempel tolketjenester, barnehageplasser, sykehjemsdrift og barnevernstjenester.» (Khrono.no 4.11.20).

Slike former for «partneravtaler» og donasjoner til universiteter,  er en ny utvikling som også ses i markedsrettingen av universitetssektoren i andre land. Prof. Elizabeth Popp Bermann har skrevet boka «Creating the Market University», om fenomenet. Hun sier at det er den nye måten å «donere» på, der kommersielle aktører stjeler legitimitet fra offentlige universiteter, og introduserer systemer som kan sikre lojalitet og påvirke systemvalg fra studenter og ansatte (i artikkelen «This College Degree is Brought to you by Amazon kan en lese hvordan, bak betalingsmur).

– Norlandia er ein kontroversiell politisk aktør som prøver å påverka det offentlege ordskiftet om velferdsstaten på ein måte som er til fordel for eigaranes profitt, sier NTL-tillitsvalgt ved OsloMet, Ingvill Nordang til avisa Klassekampen(4.11.20). Det er åpenbart at universitetsansatte på OsloMet har et poeng, Norlandia-konsernet kan trenge legitimiteten til universitetet, og de kan påvirke OsloMet sin faglige utvikling i retning av konkurransestandarder for offentlig virksomhet. Ledelsen ved OsloMet hevder at – Det er en villet politikk at vi skal samarbeide med private aktører innenfor en rekke områder, og det er dette vi svarer ut når vi inngår slike avtaler, sa viserektor på styremøtet. OsloMet har fulgt politiske signaler fra Solberg-regjeringen, som nå er kvittert ut. ( Khrono.no, 2.11.20)

Norlandia Health Care AS er et av de største konsernene og en av de mest markedsdominerende oppkjøperne innen privatisert offentlig virksomhet i Norge. De driver sykehjem og hjemmetjenester, barnevern, barnehager, rus og psykiatri, asylmottak og oversettertjenester. De har ifølge Kapital til sammen en formue på sju milliarder kroner. I fjor gjennomførte de en milliardhandel som inkluderte salg av over hundre barnehageeiendommer til et australsk hedgefond.

Brødreparet Kristiand og Roger Adolfsen er gode for 5,6 milliarder kroner ifølge Finansavisen, og har tjent sine penger på barnehager, bemanning, asylmottak og hoteller ( Khrono.no, 2.11.20). De har ved mange anledninger fått skarp kritikk for å følge profittformål framfor kvalitet og gode arbeidsbetingelser i sine offentlig finansierte virksomheter. De har også gått i bresjen for å utvikle statlige standarder for kvalitet i tjenestene, for bedre å kunne konkurrere med offentlige virksomheter. Eierne, brødrene Adolfsen, kom nylig i offentlighetens søkelys, da de meldte flytting til Bø i Vesterålen. Det nye skatteparadiset Bø har senket den kommunale formuesskatten for å tiltrekke seg en rekke av Norges rikeste menn ( NRK, Debatten 19.11.20).

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.