Nyhetsbrev 1/2021

av | feb 12, 2021 | Nyhetsbrev

Innholdsfortegnelse

  1. Markedskontroll ødelegger velferdstjenestene
  2. Trondheimskonferansen 2021
  3. For de verdige
  4. Video: Politisk lunsj – kampene fram mot valget 2021
  5. Har Norlandia dårlig oversikt over egne barnehager?
  6. Jernbanen: renholderne vant i retten!
1. Markedskontroll ødelegger velferdstjenestene

En ærlig debatt om hva de offentlige velferdstjenestene egentlig er til for, vil raskt synliggjøre at forretningsdrift og skattefinansiert velferd ikke hører sammen, skriver For velferdsstatens Cathrine S. Amundsen i kommentaren: Markedskontroll ødelegger velferdstjenestene (Agenda Magasin 16.01.21). Den 1. desember 2020 leverte et ekspertutvalg velferdstjenesteutredningen, NOU 2020:13Høringsfristen er 15. mars.

 

 

2. Trondheimskonferansen 2021

Streiken i NHO-avtalene 453 og 481  – Tariffområdet for de privatiserte, utskilte og anbudsutsatte, ble fremhevet av For velferdsstatens Helene Bank i et av hovedinnleggene på den digitale Trondheimskonferansen 2021: I en krisetid foran Stortingsvalget – mobilisering for flertall for venstresidas partier.

Under tittelen «Hvordan styrke kampen mot økende forskjeller i samfunnet, privatisering, deregulering og markedsliberalisering» tok Bank et oppgjør med markedsangrepene på velferden og angrep på parts- og trepartssamarbeidet som arbeidsgivere og Solberg-regjeringen har gjennomført de siste 8 årene (digital versjon, Banks innlegg starter på 39:10 min). Tekstversjon her.

Bank sa at en ny regjering må bidra til å utjevne maktforholdet mellom fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjonene, som i minst 8 år har fått hjelp til å styrke sin makt. Det krever insourcing og drift i egenregi – og at anbud avvikles.

En ny regjering må anerkjenne at velferdstjenester skal være for folk, nært folk. De skal utføres av folk som er trygge i jobben, med faste hele stillinger og rom til å utøve skjønn til beste for innbyggerne. Bare slik kan en reell tillitsreform settes i verk. Ikke by oss noe smått!

 

 

3. For de verdige

I innlegget For de verdige (Klassekampen 04.02.21) skriver For velferdsstatens Linn Herning at opposisjonspolitikerne har kappes om å være coronanavernes sterkeste forsvarer. Det er viktig når vi har en regjering som er mer opptatt av å redde bedriftseiere enn arbeidsfolk. Samtidig kan tiltakene fremskynde overgangen fra et rettighetsbasert sikkerhetsnett for alle til et system som graderer den enkeltes verdighet.

De rød-grønne må derfor levere mer enn nye verdighetsgraderinger og mer penger til et system i krise. Fram mot valget må de levere troverdige løsninger som gjenreiser velferdsstatens ideal og praksis med ett felles sikkerhetsnett der man gir etter evne og får ved behov. Intet mindre er godt nok. Uten grunnleggende endringer i NAV-systemet, vil ikke Norge lenger ha en felles folketrygd med like rettigheter alle. Uten folketrygd, ingen velferdsstat, slår Herning fast.

 

 

4. Video: Politisk lunsj – kampene fram mot valget 2021

Tillitsvalgte har viktige erfaringer om samfunn og arbeidsliv, som er viktig for utvikling av ny politikk. Samtalene mellom tillitsvalgte i offentlig og privat sektor, og politikere om fordeling av makt og ressurser i samfunnet fortsetter på tross av koronaen. Samarbeidet mellom LO i Oslo, DeFacto kunnskapssenter for fagorganiserte og For velferdsstaten skjer nå digitalt. Disse tre samtalene om politikk danner grunnlag for arbeidet fram mot valget i 2021.

  • Rødgrønt 2021: De rødgrønne partienes stortingsprogrammer Politisk pub (lo-oslo.no) LO i Oslo, For velferdsstaten, DeFacto (7.12.20)
  • Rødgrønt 2021: Politisk lunsj om arbeidslivet etter sju år med blå regjering Politisk pub (lo-oslo.no), Radio Latin-Amerika, LO i Oslo, For velferdsstaten, DeFacto (22.1.21)
  • Rødgrønt 2021: Politisk lunsj: Hva kan vektere og heismontører lære oss om faglig kamp? LO i Oslo, For velferdsstaten, DeFacto Politisk pub (lo-oslo.no) (5.2.21)

 

5. Har Norlandia dårlig oversikt over egne barnehager?

Det falt den kommersielle Norlandia-kjeden tungt for brystet å bli omtalt i Fagbladets nye temaserie om barnehageøkonomi. Fagbladet avdekket gjennom Barnehagesjekken, at offentlig finansierte Norlandia-barnehager betaler dobbelt så mye husleie som gjennomsnittet for andre private barnehager, til eiendomsselskap konsernet selv eier. Barnehagesjekken er Fagbladets nye database som gir innsikt i pengebruken til norske barnehager. Norlandia møtte avsløringen med anklager mot Fagbladet, og hevdet bladet har en agenda mot private barnehager og at de har benyttet selektive eksempler.

Har Norlandia dårlig oversikt over egne barnehager? spurte For velferdsstatens Elin Skrede, i et svarinnlegg. Barnehagesjekken er basert på tall barnehagene selv har innrapportert, og en enkel gjennomgang viste at unormalt høy husleie er regelen framfor unntaket for Norlandias barnehager. Når barnehager blir gjenstand for profittdrevet drift, slik vi ser hos Norlandia og andre kommersielle kjeder, blir det dyrt for barna. Og for samfunnet. Slik drift bør vi stoppe, mener Skrede.

 

 

6. Jernbanen: renholderne vant i retten!

I 2020 ble persontrafikken på jernbanen i pakke 2 «nord» anbudsutsatt. SJ Norge vant anbudet og anbudsutsatte renholdet i togene. Elite Service Partner vant, men ble ikke pålagt virksomhetsoverdragelse i anbudsgrunnlaget fra SJ Norge. Dermed måtte renholderne i Trondheim, som tidligere var ansatt i NSBs gamle datterselskap Togservice, søke på sine egne jobber på nytt.

Norsk Jernbaneforbund (NJF) sammen med medlemmer i Trondheim tok saken til retten. Retten har nå konkludert med en enstemmig dom i renholdernes favør. Tingretten gir medhold i at renholderne har krav på å beholde lønns- og arbeidsbetingelser hos ny arbeidsgiver. For velferdsstatens Julie- Isabell Løvdal skrev i april 2020 om «Verdien av en renholder«, og at regjeringen brøt sitt løfte om at ingen skulle få dårligere vilkår eller miste jobben som følge av jernbanereformen.

Dommen er en smekk til regjeringen, den er viktig både politisk og juridisk, og må få konsekvenser for framtidige anbudsprosesser. Det er myndighetene som konkurranseutsetter jernbanen og som er ansvarlig for konsekvensene. Virksomhetsoverdragelse der lønns- og arbeidsvilkår følger med over til ny arbeidsgiver må være et minstekrav. Jernbanen burde aldri vært konkurranseutsatt, men når den først er det, må myndighetene i det minste gjøre et forsøk på å holde løftene om å sikre de ansattes rettigheter.

 

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.