Nyhetsbrev 2/2021

av | apr 9, 2021 | Nyhetsbrev

Innholdsfortegnelse

  1. Tore Sagens podcast om New Public Management
  2. Politisk lunsj: Rødgrønt 2021: Regjeringen vil privatisere eldreomsorgen – hva Norge ikke bør lære av Sverige
  3. Pariserkommunen feirer 150-årsjubileum
  4. Webinar: Torsdag 15. april 2021, klokken 12:00. Demokrati i trøbbel – hva gjør markedsstyring og New Public Management med våre offentlige tjenester
1. Tore Sagens podkast om New Public Management

Tore Sagen, kjent fra NRKs Radioresepsjonen, har de siste årene laget en intervjuserie for radio under navnet Tore Sagens podkast. I hver episode intervjuer han én person om ett tema. I seriens utgave nummer 19 var temaet Hva er New Public Management? og gjesten var For velferdsstatens daglige leder Linn Herning. Programmet ble sendt på NRK P2 søndag 28.mars. Det kan høres i ulike podkast-apper eller på seriens nettside hos NRK Radio.

 

 

2. Politisk lunsj: Rødgrønt 2021: Regjeringen vil privatisere eldreomsorgen – hva Norge ikke bør lære av Sverige

Velkommen til Politisk lunsj i dag, fredag 9. april, klokken 12:00. Temaet denne gang er regjeringens iver etter å privatisere eldreomsorgen, gjennom en ny lov om «valgfrihet» etter modell fra Sveriges «Lag om valfrihet».

Helene Bank i For velferdsstaten snakker med Cathrine Strindin Amundsen, spesialrådgiver i For velferdsstaten, Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo og Heidi Bryhnisveen, tillitsvalgt i Fagforbundet Grorud og ansatt ved bestillerkontoret i bydel Grorud. Lenke til arrangementet finner du her.

Tidligere lunsjer i serien Rødgrønt 2021:
05.02.21: Hva kan vektere og heismontører lære oss om faglig kamp?
22.01.21: Politisk lunsj om arbeidslivet etter sju år med blå regjering
07.12.20: De rødgrønne partienes stortingsprogrammer
21.10-20: Korona og makt i arbeidslivet
15.10.20: NAV – fra mistillitsstyring til velferd og arbeid

 

 

3. Pariserkommunen feirer 150-årsjubileum

Den 18.mars 2021 var det 150 år siden starten på Pariserkommunen. I 72 dager styrte folket i Paris sin egen by i opposisjon til den nasjonale regjeringen, og oppfordret resten av landet til å gjøre det samme. Pariserkommunen innførte omfattende demokratiske reformer, offentlige tjenester, sosiale tiltak, rettigheter for kvinner, skille mellom kirke og stat, arbeidsregulering – og de rev en enorm statue av Napoleon. Les Linn Hernings tekst fra Klassekampen der hun skriver at Pariserkommunens 150-årsjubileum innbyr til refleksjon over vår egen tid.

 

 

4. Webinar: Torsdag 15. april 2021, klokken 12:00. Demokrati i trøbbel – hva gjør markedsstyring og New Public Management med våre offentlige tjenester

For velferdsstaten er medarrangør av denne seminarserien om markedsstyring i det offentlige. Det meste av offentlig virksomhet styres i dag etter markedsliberalistiske prinsipper (New Public Management- NPM), som preges av markedsmekanismer, kontrollrutiner og aktivitetsmålinger. NPM står på mange måter i motsetning til velferdsstatens historiske mål og verdier, menneskesyn, faglig skjønn i arbeidet og tillit til og mellom innbyggere og ansatte i sektorene. Seminarserien ønsker å kaste lys over ulike problemstillinger knyttet til dette og inviterer til ideer og diskusjon om andre og bedre måter å organisere velferdsstatens tilbud på. Lenke til arrangementet finner du her.

I forbindelse med seminaret har arrangørene skrevet kronikken Mindre innflytelse og ytringsfrihet i offentlig sektor er et demokratiproblem (Forskning.no 6.4.2021). Det er lett å bli distrahert når vi snakker om ytringsfrihet. Blant privilegiene i samfunnet vårt er at vi i all hovedsak unngår forfølgelse når vi ytrer oss. Ytringsfriheten er juridisk forankret, men konstateringen av dette kan likefullt medføre at vi blir svaksynte i møte med praksiser som truer demokratiet. Diskusjoner om hva ytringsfrihet og innflytelse faktisk betyr synes stadig viktigere å ta.

Se også del 1 i seminarrekken: Skal vi virkelig gjøre det på denne måten?.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.