Hvem skal tjene på barnehagene?

For velferdsstaten lanserte denne uka (april 2021) et grundig notat hvor vi mener at vi dokumenterer at Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i sin interessepolitikk først og fremst tjener de kommersielle barnehageeiernes interesser. Vi ønsker en debatt om vårt notat velkommen.

Av Elin Skrede, forfatter av notatet og rådgiver, og  Linn Herning, Daglig leder i For velferdsstaten

Til Barnehage.no uttaler PBL-direktør Anne Lindboe 14. april at hun kan tilbakevise alle påstander i notatet og at det er et regelrett makkverk av synsing og påstander som ikke kan dokumenteres. Vi ser frem til slik dokumentasjon og en debatt om notatets innhold, men har til nå ikke sett at PBL bidrar til det. Notatet ligger på våre hjemmesider og kan leses av alle som vil. Det har 160 kildehenvisninger som alle kan granske.

I notatet redegjøres det for PBLs vedtekter og skeivfordelende medlemsdemokrati, som gjør at enkeltstående og ideelle barnehager har lite innflytelse. PBL er både arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Når det gjelder interessepolitikken fremmer PBL likebehandling av alle private barnehager, men private barnehager er svært ulike og har ulike forutsetninger for driften.

Fasit for likebehandlingspolitikken er at eiere av flere av de store kjedene nå figurer på Kapitals liste over Norges rikeste. Formuer er bygd på barnehageeiendom, finansiert av skattepenger, billige kommunale tomter og gunstige lån i Husbanken. Bare i årene 2010-2018 økte antallet kommersielle barnehager totalt med 35%, mens antallet ideelle barnehager har gått ned med 71% (Velferdstjenesteutvalget NOU 2020:13).

Til Dagbladet 28. januar 2021 uttalte PBL-direktøren: «Hele konseptet med å drive en privat barnehage er jo selvfølgelig at de skal ha en eller annen form for fortjeneste.» Hele konseptet barnehage for oss er at alle offentlige midler bevilget barnehagedrift skal gå til gode barnehager for barn og ansatte.

Lindboe er direktør for private barnehageeiere. Vi mener altså at PBL i sin interessepolitikk gjør en langt bedre jobb for de store kommersielle eierne, enn for de mindre og de ideelle barnehagene som sliter med å få driften til å gå rundt. Som arbeidsgiverorganisasjon bidrar imidlertid PBL med tjenester sommer viktige for medlemsbarnehagene og det skriver vi også om i notatet. Det er interessepolitikken vi kritiserer.

Lindboe anklager oss for å sette arbeidsplasser i spill. Barnehage er en offentlig finansiert velferdstjeneste og rettighet norske barn og foreldre har. Dersom politikerne bestemmer at det ikke lengre skal være mulig å sikre seg privat formue på barnehagedrift, setter det ikke en eneste arbeidsplass i spill. Snarere tvert imot, det vil bli mer penger til barnehagedrift og større økonomisk handlingsrom når partene skal forhandle om lønns- og arbeidsvilkår.

For velferdsstaten og PBL representerer ulike interesser, og er derfor uenige om barnehagepolitikken. Det bør vi kunne diskutere på en saklig måte.

Innlegget ble også publisert på Barnehage.no 16.04.21

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.