Nyhetsbrev 3/2021

av | apr 20, 2021 | Nyhetsbrev

Innholdsfortegnelse

  1. I dag kl. 12: Webinar om PBL og de kommersielle barnehageeiernes makt
  2. Notat om PBL og de kommersielle barnehageeiernes makt
  3. Voldsom respons fra PBL
1. I dag kl. 12: Webinar om PBL og de kommersielle barnehageeiernes makt

For velferdsstaten har skrevet et notat om interesseorganisasjonen for private barnehageeiere, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), og deres rolle i utviklingen av norsk barnehagepolitikk. Notatet avdekker at selv om organisasjonen organiserer alle typer private barnehager, så står PBL for en politikk som først og fremst tjener de store kommersielle aktørene. PBL har lenge vært en av de viktigste premissleverandørene for norsk barnehagepolitikk. Hvem PBL er og hva og hvem de representerer er derfor viktig for alle som engasjerer seg i barnehagepolitikk.

Sendingen vil strømmes direkte på For velferdsstatens sin Facebook-side kl 12, lenke til webinaret finner du her. Sendingen vil også legges ut på våre nettsider i etterkant.

 

 

2. Notat om PBL og de kommersielle barnehageeiernes makt

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har i mange tiår vært en av de viktigste premissleverandørene for norsk barnehagepolitikk. Dette notatet viser hvordan vedtektsbestemmelsene gjør at det er de store kommersielle eierne som styrer PBLs politikk. PBL har en dobbeltrolle: De er arbeidsgiverorganisasjon for alle typer private barnehager, samtidig som organisasjonen i sin interessepolitikk først og fremst tjener kommersielle eiere.

PBL ble stiftet i 1993, på initiativ fra Benn Harald Eidissen (tidligere medeier i Norlandia, en av landets største kommersielle kjeder), og det har hele tiden vært tette bånd mellom viktige kommersielle barnehageeiere og organisasjonens ledelse. Historisk sett er det bare kort tid siden kommersielle eiere gjorde sitt inntog i barnehagesektoren – en offentlig finansiert og rettighetsbasert velferdstjeneste. Helt siden de fikk politisk gjennomslag i barnehageforliket i 2003 har PBL vært en sentral aktør ved alle endringer av barnehageloven som regulerer hvordan de private barnehagene drives. Fasit for alle disse lovendringene er at ingen av dem har stanset utviklingen mot at stadig flere barnehager drives kommersielt, stadig færre ideelt og at kjedemakten øker.

Det er på høy tid at PBLs politiske rolle problematiseres, og vi håper dette notatet kan bidra til en nødvendig debatt om organisasjonens politikk og metoder. Notatet kan leses og lastes ned på våre nettsider her.

 

 

3. Voldsom respons fra PBL

PBL, ved direktør Anne Lindboe, har hatt en voldsom respons på vårt notat. Lindboe går ikke bare til angrep på notatet, men også på For velferdsstaten som allianse og to av våre finansierende medlemmer; Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Med ord som makkverk, har ikke baller, stråorganisasjon og slag under beltestedet, samt påstander om at dette undergraver trepartssamarbeidet, forsøker PBL å avlede debatten med sterk retorikk fremfor å møte oss med argumenter.

En artikkel publisert på barnehage.no, en av PBLs egne informasjonskanaler som også omtales i notatet, oppsummerer aggresjonsnivået og det manglende presisjonsnivået godt:  -Bruker medlemmenes penger til å sette arbeidsplassene deres i fare. Vi har svart på dette oppslaget med debattinnlegget Hvem skal tjene på barnehagene?. Fagforbundet svarer i saken, mens Utdanningsforbundet svarer her.

Notatet ble først omtalt i Klassekampen 13. april med oppslaget Skviser de ideelle (betalingsmur). En oppsummering av oppslaget kan leses på vår nettside. For velferdsstatens svarinnlegg til angrepene fra Lindboe kan leses under tittel Interessekampen på våre hjemmesider.

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.