Penger og kvalitet henger sammen som erteris

Av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
Trykt i Dagsavisen 2.7.2021

Fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud i den kommersielle barnehagekjeden Espira mener debatt rundt penger, profitt, overskudd og utbytte i kommersielle barnehager er en avsporing fra debatten om kvalitet. Hva mener hun? Vet hun ikke at kvalitet koster penger?

Paulsrud vil løfte frem hvor viktig det er med det hun kaller robuste barnehageeiere (som Espira), for at barna skal ha det best mulig. Hun skilter med lang erfaring og utdannelse, og mener hun har god greie på hva som utgjør kvalitet i barnehagen. Da er det underlig at hun ikke nevner den viktigste forutsetningen for barnehagekvalitet – bemanning – med ett eneste ord.

Høy bemanningstetthet er avgjørende for kvalitet, og for at barna skal ha det godt i barnehagen. Det skriver Paulsrud ingenting om, selv om hun altså er kvalitetssjef i Espira. Det er selvsagt også andre faktorer som spiller inn på kvaliteten, men har du ikke god bemanning – nok fang og favner til barna – vil du ikke oppnå god kvalitet.

Så hvordan ligger Espira an når det kommer til bemanningstetthet? Tallene (Kilde: Utdanningsdirektoratet) viser dessverre at Espira bare så vidt oppfyller minstekravet. Espira og de andre store barnehagekjedene er faktisk dårligst i sektoren på bemanning, og har vært det i årevis! Samtidig har de samme aktørene urimelig høy lønnsomhet (Kilde: Velferdstjenesteutvalget). Det er en stor del av grunnen for kontroversen rundt de store kommersielle kjedeeierne: de prioriterer egen fortjeneste foran barna og kvalitet. Barna våre fortjener likeverdig og bedre kvalitet, mener Paulsrud, og jeg er så enig! Men i dag har vi en situasjon der barn i kommersielle barnehager forskjellsbehandles, fordi midler som burde ha gått til dem, i stedet går til profitt. Det må vi stoppe, for barnas skyld.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.