Eieform og kvalitet henger sammen

Av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
På trykk i Aftenposten 18.8.2021

I sommer har de store kommersielle barnehagekjedene i tur og orden skrevet engasjerte leserinnlegg om kvalitet. Sist ute er Monica Johnsen fra FUS-barnehagene i denne avisen 8. august. Det er verdt å merke seg at ingen av innleggene nevner bemanningstetthet, selv om det er den viktigste forutsetningen for kvalitet i barnehagen. Det er det en grunn til.

De fire største kommersielle kjedene har nemlig lavest bemanning og størst lønnsomhet i barnehagesektoren. Den største utgiften ved barnehagedrift er personalkostnader. Driver du barnehage for å tjene penger, slik eierne av disse kjedene gjør, vil du søke å redusere denne kostnaden for å øke fortjenesten. Derfor er eieform en viktig del av kvalitetsdebatten, selv om Johnsen stiller seg uforstående til dette. Høy bemanningstetthet vil ikke alene sikre kvalitet; de ansatte må også være engasjerte og kompetente. Men har du ikke nok ansatte på jobb i barnehagen, nytter det ikke hvor kompetente ansatte du har; kvaliteten vil uansett utebli.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.