Sammenheng mellom eieform og kvalitet i barnehagen

Av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
På trykk i Aftenposten, 26.8.2021

I sommer har de store kommersielle barnehagekjedene i tur og orden skrevet engasjerte leserinnlegg om kvalitet. Sist ute er Monica Johnsen fra FUS-barnehagene i denne avisen 8. august.

Det er verdt å merke seg at ingen av innleggene nevner bemanningstetthet, selv om det er den viktigste forutsetningen for kvalitet i barnehagen. Det er det en grunn til.

De fire største kommersielle kjedene har nemlig lavest bemanning og størst lønnsomhet i barnehagesektoren. Den største utgiften ved barnehagedrift er personalkostnader. Driver du barnehage for å tjene penger, slik eierne av disse kjedene gjør, vil du søke å redusere denne kostnaden for å øke fortjenesten.

Derfor er eieform en viktig del av kvalitetsdebatten, selv om Johnsen stiller seg uforstående til dette. Høy bemanningstetthet vil ikke alene sikre kvalitet. De ansatte må også være engasjerte og kompetente. Men har du ikke nok ansatte på jobb i barnehagen, nytter det ikke hvor kompetente ansatte du har. Kvaliteten vil uansett utebli.

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.