NHOs privatiseringsiver

Av Cathrine S. Amundsen, For velferdsstaten. Direktør i NHO Service og Handel Torbjørn Furulund hevder 23.08 at Stortingets folkevalgte er i utakt med sine velgere når de sier nei til privatisering av offentlig finansierte velferdstjenester. Direktøren for kommersielle velferdsbedrifter i NHO, mener en undersøkelse bestilt av NHO beviser dette. Men som nettstedet Velferd.no påpeker samme dag, så serverer NHO bare en halv sannhet.

Når velgerne til Ap og Sp skulle ta stilling til påstanden: «Det er akseptabelt at private aktører tjener penger på levering av offentlige velferdstjenester», svarte nemlig flest av dem nei. Som velferd.no skriver: «En mulig tolkning av undersøkelsen er at Ap- og Sp-velgere er positive til ideelle aktører, men skeptiske til de kommersielle.»

Dermed har både Ap og Sp sine velgere med på laget når Arbeiderpartiet i sitt program vil «Stanse utviklingen mot et todelt helsevesen i Norge og si nei til økt privatisering». Og Senterpartiet i sitt mener «Markedstenkning og privatisering svekker det offentlige tilbudet og gir økte sosiale og geografiske forskjeller i tilgang på helsetjenester».

Det er NHO som er i utakt med Ap og Sps velgere.

Innlegget stod på trykk i Nationen 29.08.21.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.