Men hva med FUS sitt ansvar?

Av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
På trykk i Varingen, 3.9.2021

Daglig leder i Rotnes FUS kulturbarnehage, Trine Sevaldrud, uttrykker 1. september frustrasjon i Varingen over at Nittedal har en av de laveste tilskuddssatsene i landet og spør om kommunen virkelig prioriterer barna med dette. Men hvorfor stiller hun ikke spørsmålet også til sin egen arbeidsgiver?

Sevaldrud har rett i at god bemanning er det viktigste for barna i barnehagen. Det er flott at hun er oppmerksom på dette og løfter den problemstillingen. Men når man ser på tallene for Rotnes FUS kulturbarnehage, så kan det se ut som om FUS-konsernets interne prioriteringer utgjør en like stor trussel for barna, som nivået på tilskuddet fra kommunen.

De offisielle tallene viser at bemanningen de siste årene har vært lav og lavere enn både snittet i kommunen og nasjonalt. Samtidig viser Barnehagesjekken at barnehagen i samme periode har hatt høye overskudd som jevnt over har ligget langt over gjennomsnittet for private barnehager. Samlet sett utgjør overskuddet nesten 7 millioner kroner i perioden 2015-2019. Det er offentlige midler og foreldrebetaling som kunne ha gått til styrket bemanning.

I 2019 skjøt også husleien i været; over 2 millioner kroner betalte barnehagen dette året. Det utgjorde hele 14 prosent av driftsinntektene, og er over dobbelt så høyt som gjennomsnittet for private barnehager, som ligger på 6 prosent.

Det er vondt å lese at Sevaldrud har ansatte som gråter på jobb fordi de føler seg utilstrekkelige og ikke har mulighet til å gi barna det de trenger. Det handler om rammebetingelsene, noe Sevaldruds arbeidsgiver – FUS/Trygge Barnehager – er like ansvarlige for som kommunen. Barnehage er en offentlig finansiert velferdstjeneste og de private barnehagene skal forvalte midlene de får til det beste for barna.

Trist nok illustrerer Rotnes FUS kulturbarnehage hvorfor mange kommuner ender opp med å drive sine egne barnehager på sparebluss, og at det får negative konsekvenser også for de private barnehagene. Dagens finansieringssystem fungerer nemlig slik at tilskuddet til de private barnehagene er basert på de gjennomsnittlige utgiftene i de kommunale barnehagene. Samtidig har kommunene svært begrensede muligheter til å stille krav til hvordan de private barnehagene skal benytte midlene de får. For eksempel kan de ikke kreve at barnehagene skal bruke mer på bemanning enn minstekravet i bemanningsnormen. Selv om forskning viser at høy bemanning er selve nøkkelen til kvalitet i barnehagen.

Når kommunene verken kan være sikre på at midlene til de private går til best mulig barnehage, og også erfarer at midler ikke går til formålet, så sier det dessverre seg selv at insentivene til å satse på barnehage blir få. Det resulterer i et res mot bunnen mange steder, som fører til at både kommunale og private barnehager drives på minimumstilskudd.

Skal Nittedal kommune begynne å satse mer på barnehage, så må faktisk også Rotnes FUS kulturbarnehage ta sin del av ansvaret. Jeg håper Sevaldrud vil kreve at også FUS/Trygge Barnehager prioriterer barna i fremtiden, og benytter alle midlene de får til å gi Sevaldrud og hennes kollegaer de aller beste forutsetninger til å gi barna det de trenger.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.