Bemanningsnormen er et minstekrav

Av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
På trykk i Aftenposten, 3.9.2021

I et tilsvar til meg i Aftenposten 31. august skriver kommunikasjonsdirektøren i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Marius Iversen, at jeg unnlater å nevne at private barnehager oppfyller bemanningsnormen i like stor grad som kommunale barnehager.

For det første er det ikke relevant for poenget mitt om at eieform og kvalitet henger sammen, som sikkert også Iversen er klar over. For det andre må kommunikasjonsdirektøren i PBL vite at bemanningsnormen er en minstenorm – det aller minste barnehagene er forpliktet å tilby barna, og at bemanningen selvsagt ikke er lik, selv om bunnkravet er likt.

Det er der de store kommersielle kjedene skiller seg spesielt negativt ut: Selv etter innføringen av bemanningsnormen viser tallene at de ikke bruker mer på bemanning enn de absolutt må. I snitt ligger de og vaker rundt minstekravet.

Sånt blir det muligens større fortjeneste av, men det blir ikke mer kvalitet.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.