Om Hurdalsplattformen. Ny regjering: ny politikk?

Hurdalsplattformen utgått av regjeringen Arbeiderpartiet og Senterpartiet 14. oktober 2021:

Etter 8 år med høyrestyre har Norge nå en regjering som sier at valgresultatet ga et historisk sterkt flertall for en ny og mer rettferdig kurs for landet:

«Små forskjeller mellom folk og et levende folkestyre har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. Økende avmakt, tjenester som privatiseres og sentraliseres, og økende ulikhet tærer på tillit, trygghet og samhold. Etter åtte år med økte forskjeller og sentralisering skal regjeringen flytte makt til vanlige folk på alle områder i samfunnet. Aller viktigst er trygt arbeid til alle og gode velferdstjenester nært folk. Det gir like muligheter og trygghet for at alle har et sterkt fellesskap i ryggen. Slik skaper vi grunnlag for gode liv i hele landet og gir folk mer makt over eget liv.»

En av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor. Reformen handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter. Målene i offentlig sektor skal være få, tydelige og relevante. Regjeringen vil stoppe kommersialisering og konkurranseutsetting i barnevernet, innføre et tydelig og strengt regelverk for private barnehager, oppheve loven om godkjenningsordning for fritt brukervalg i eldreomsorgen, og avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Regjeringen sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen.

For arbeidet mot privatisering og markedsretting av velferdsstaten er det med andre ord mange gode ansatser i regjeringsplattformen. Hurdalsplattformen er likevel bare en start. Flere har påpekt at den er rundt formulert, ord som redusere er tatt i bruk 56 ganger, også på velferdsområdet om markedsretting og kommersialisering. Ordet «vurdere» brukes 44 ganger og «utrede» 34. Regjeringsplattformen angir en retning, men gir langt fra tydelige svar på hvordan alle målsettingene skal oppnås.

Dette betyr at regjeringen, organisasjonslivet, fagbevegelsen og partiene har en stor jobb i den kommende fireårsperioden med å fylle regjeringsprosjektet med innhold. Hurdalsplattformen åpner opp en mulighet til å forandre Norge, som ikke har vært mulig under Solberg- regjeringene. Skal det nye regjeringsprosjektet bli mer enn en mulighet krever det hard politisk jobbing på hele den brede rød- grønne siden.  Skal de økonomiske forskjellene kraftig reduseres, tillitsreformen bli en suksess og markedsrettingen av velferdstjenestene og privatiseringen bli et tilbakelagt kapitel, må mange brette opp ermene.

Det første slaget står om Solberg- regjeringens siste statsbudsjett. Kan det nye stortingsflertallet klare å gjøre endringer som viser vei for regjeringens målsetting om at «vanlige folk i hele landet, deres liv, utfordringer og interesser igjen skal stå øverst på dagsorden»? Høringene foregår etter planen i Stortinget fra 26. oktober til 9. november.

Den store lakmustesten står imidlertid når den nye regjeringen neste år legger frem sitt første egne statsbudsjett.

Noen av For velferdsstatens medlemsorganisasjoners reaksjoner på Hurdalsplattformen kan leses her:

EL og IT Forbundet: – Et godt utgangspunkt

Utdanningsforbundet: – Bred satsing på å rekruttere og å beholde lærere

Fagforbundet: – Dette blir et kjempeløft for arbeidsfolk

Pensjonistforbundet: Håper på godt samarbeid med ny regjering

Fellesorganisasjonen, FO: – Støre lovet ny kurs, det fikk vi

Bonde- og småbrukarlaget: Landbruksorganisasjoner jubler over Hurdalsplattformen

Norsk Tjenestemannslag, NTL: NTL er fornøyd med mye i plattformen, men vil ha større klimaambisjoner

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.