Notat: NHOs distriktsfrieri for kommersiell velferd

Stortingsflertallet fra september 2022 har et uttalt mål om å stoppe kommersialiseringen av de offentlig finansierte velferdstjenestene. Målet er  gode offentlige velferdstjenester og langsiktige samarbeid med ideelle aktører  uten profittmotiv. NHOs oppgave er å sørge for at medlemsbedriftene fortsatt kan tjene gode penger på offentlig finansierte velferdstjenester. I møte med stortingsflertallets nye politikk har NHO tatt nye argumenter i bruk. Distriktene har tidvis stått høyt på den politiske agendaen, og  NHOs budskap har vært at utfasing av kommersielle aktører fra velferden  først og fremst vil ramme folk i distriktene, og at de ideelle aktørene ikke kan levere tjenestene de kommersielle leverer i dag.

Uttalelsene baserer seg på en rapport NHO har bestilt av konsulentselskapet Menon Economics. For velferdsstaten har i notatet «NHOs distriktsfrieri for kommersiell velferd» gjort en gjennomgang av Menons rapport. Rapporten  beviser verken at distriktene er avhengige av kommersielle velferdsbedrifter eller at de ideelle ikke kan bidra mer i velferden. Rapporten sier kun noe om fordelingen innenfor dagens private marked mellom kommersielle og ideelle aktører, men ikke noe om omfanget eller kommunenes egen drift av velferdstjenester. Halmstrået NHO griper er at når private tjenester kjøpes, så er det noen flere distriktskommuner enn sentrale kommuner som bare kjøper fra kommersielle og ikke fra ideelle aktører. Det NHO roper mindre høyt om er at det også står i rapporten at kommuner som ikke benytter private leverandører er klart høyere blant de minst sentrale kommunene, enn blant de mer sentrale.

Dårlig politisk håndverk over år har tvunget ideelle organisasjoner inn i anbud og konkurranse der mange har tapt eller forlatt en markedstenkning de ikke kan stå inne for. Det har ført til færre ideelle aktører i velferden. Politikk som gjør at drift av offentlig finansierte velferdstjenester ikke er attraktivt for kommersielle konserner, vil øke de ideelles mulighet til å bidra mer enn i dag. Det er økonomien, organiseringen og finansiering av tjenestene som avgjør velferdstilbudet i hele landet.

Les og last ned notatet «NHOs distriktsfrieri for kommersiell velferd».

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.