Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. For å øke den offentlige kontrollen med barnehagemidlene mente regjeringen at det burde innføres et krav om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. Forslaget fikk stor støtte fra en rekke viktige høringsinstanser, men regjeringen endte likevel opp med å forkaste forslaget.

Retretten kom etter en intens lobbykampanje fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Nå er det ny regjering og på nytt står spørsmålet på dagsorden. Vil regjeringen denne gangen avvise PBLs mektige markedsaktører og innføre et krav om selvstendig rettssubjekt? Et slikt krav er et fundament myndighetene kan bygge videre regulering på, for å sikre offentlig innsyn og kontroll.

I dette nye notatet fra For velferdsstaten, forklares det hvorfor et krav om at alle barnehager skal være eget rettssubjekt er nødvendig og hvorfor politikerne ikke må la seg stoppe av PBLs lobbykampanjer nok en gang.

Les og last ned notatet Selvstendig rettssubjekt for private barnehager.

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.