Innlegg: Vil regjeringen stå imot presset?

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I dag kommer nytt forslag om endringer av barnehageloven. Selv om det er usikkerhet knyttet til hvilke endringsforslag som kommer, er det liten grunn til å tvile på at interesseorganisasjonen til de kommersielle barnehagene, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), vil steile omtrent uansett.

Ulike regjeringer har siden barnehageforliket i 2003 sett et barnehagemarked utvikle seg der det slett ikke er noen garanti for at pengene går til barna og der det drives eiendomsspekulasjon. Politikerne har halset etter og fra tid til annen foreslått innstramminger i regelverket for å hindre at offentlige midler forsvinner til privat profitt, eller i det minste for å få en oversikt over pengestrømmene. Ved hver eneste korsvei til nå har de gitt etter for sterke markedskrefter med PBL og de kommersielle barnehageeierne i spissen. Alle forslag som har vært på høring har endt i en utvannet form når de har nådd Stortinget.

Et eksempel på hvor små reguleringer som skal til før PBL setter i gang sitt lobbymaskineri er saken om krav til organisering av private barnehager. I 2019 sendte Solberg-regjeringen ut forslag til endringer i barnehageloven, som inkluderte et forslag om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. Forslaget fikk stor støtte fra en rekke viktige høringsinstanser, og de fleste private barnehager er allerede organisert på denne måten. Det er også et tilsvarende krav til private skoler. Likevel endte Solberg-regjeringen opp med å forkaste forslaget. Retretten kom etter en intens lobbykampanje fra PBL.

Når Stortinget våren 2022 på nytt skal behandle endringer i barnehageloven, så er et solid faktagrunnlag og alle utredninger som trengs allerede på plass. Verktøyene for å sikre en mer treffsikker regulering finnes. Det eneste som kan gå galt er at politikken nok en gang går seg vill i lobbyistenes forsøk på å så tvil om beslutningsgrunnlaget.

Skrevet av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 08.04.2022

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.