Skolen ut av GATS!

For tiden foregår det forhandlinger om utvidelse av WTOs
tjenesteavtale, GATS. Vi er kjent med at målet med
forhandlingene er å åpne stadig flere områder av
tjenestesektoren for internasjonal konkurranse, private
aktører og fri etableringsrett. Disse forhandlingene vil ha
store konsekvenser for hvordan vi organiserer våre samfunn.
Det er derfor viktig at forhandlingene foregår i full
åpenhet og gjennom en fullt ut deltakende, demokratisk
prosess.

Vi krever offentligjøring av alle krav og motkrav
i GATS-forhandlingene!

I utgangspunktet er vi svært skeptiske til at
velferdstjenester overhodet skal omfattes av GATS-avtalen. Dette
skal ikke være handelsvare. Mange tjenesteområder har
helt avgjørende betydning for et lands fordelingspolitikk,
for demokratisk styring, likeverdighet og rettferdighet.

Ved etableringen av GATS i 1994 ble storparten av
utdanningssektoren lagt inn under avtalen. Uforståelig nok
gikk Norge dermed lengre enn de fleste andre land i verden i
retning av i prinsippet å åpne skolesektoren for
markedskreftene. Kombinert med regjeringens forslag til ny
friskolelov øker dermed risikoen for at selv grunnskolen
utvikler seg til en handelsvare på et åpent marked.
Dette vil være i strid med hele grunnlaget for vår
utdanningspolitikk og må derfor rettes opp så raskt som
mulig – først der det er viktigst.

Vi krever at grunnskolen trekkes ut av
GATS-avtalen!

Anders Folkestad (sign.)
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Helga Hjetland (sign.)
Utdanningsforbundet

Asbjørn Wahl (sign.)
For velferdsstaten

Vegard Hole (sign.)
ATTAC Norge

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.