Statusrapport om pensjonssaken

av | mai 26, 2005 | Pensjon

Pensjonskommisjonen la fram sin innstilling 13. januar 2004.
Forslagene innebar vesentlige endringer i folketrygden. Videre
anbefalte kommisjonen viktige endringer for tjenestepensjoner og
for ordningen med avtalefestet pensjon (AFP).

Etter høringsrunden kom regjeringen med stortingsmeling
10. desember 2004. Denne ble behandlet i Stortinget 26. mai 2005
der det ble inngått et forlik mellom regjeringspartiene samt
Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Utdanningsforbundet har laget en statusrapport om pensjonssaken
der virkninger av pensjonsreformen for ulike grupper av
befolkningen vurderes. I rapporten blir stortingsvedtaket
sammenliknet med pensjonskommisjonens opprinnelige forslag.

Last ned rapporten
 
Forliket fra Stortinget


Vedtaket fra LO-kongressen

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.