Debatt II: Uredelig om brutalisering

Svendsen svarer ikke på noen av mine utfordringer
(Aftenposten 11. mai – en utvidet versjon finnes på
velferdsstaten.no
). Et av de alvorligste ankepunktene er den
statistikken han så sterkt lener seg på – om
arbeidstakeres subjektive egenrapportering. Realiteten er at
”uansett hvor man stiller dette spørsmålet, vil
mellom 70 og 85 prosent svare at de trives på jobben”
(S. Knardahl, STAMI). Dermed faller det meste av
Svendsens notat
sammen.

Svendsen påstår at undertegnede nå medgir
”at det er uriktig å snakke om en generell
brutalisering av arbeidslivet”, som om dette skulle
være en ny innrømmelse. Det vet han er feil,
både fordi det er et viktig poeng i min bok, og at jeg
understreket dette i en e-postutveksling vi to hadde mens han
arbeidet med sitt notat. Neppe noe godt utgangspunkt for anklager
om uredelighet.

Ellers deler jeg Svendsens oppfordring om å lese så
vel hans notat som det jeg skriver om brutalisering i
Velferdsstatens
vekst – og fall?”.

Av Asbjørn Wahl, daglig leder, For
velferdsstaten
Dette
tilsvaret til Lars Fr. H. Svendsen ble refusert av
Aftenposten.


Lars Fr. H. Svendsen sitt innlegg «Ubegrunnet om
brutalisering» i Aftenposten 25.05.2010 er ikke publisert
på nett. Hans første innlegg i denne
debatten kan lese her.


Les mer om brutalisering av arbeidslivet på For
velferdsstatens temasider om
arbeidsliv
. Her finner du Asbjørn Wahls første
innlegg i denne debatten «Brutalt
arbeidsliv?
«, og tidligere artikler om brutalisering,
sykefravær, sosial dumping med mer. Se for eksempel
på «Arbeidslivets
brutalisering under markedsliberalismen
«, en artikkel av
Asbjørn Wahl publisert i boka Utbrent i 2002, eller omtalen
og uttdragene fra Asbjørn Wahl sin bok ”Velferdsstatens
vekst – og fall?
” (2009).

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.