Konferanse om uførepensjon

INVITASJON TIL KONFERANSE OM UFØREPENSJON

26.oktober 2010 kl. 11.30-16.00
Nova kurs- og konferansesenter , Trondheim

Til organisasjoner og enkeltpersoner

I 2007 leverte uførepensjonsutvalget sin innstilling som
innholder forslag til endringer der de som har minst vil rammes
mest. Denne tegner konturene av et forslag til utforming av
framtidens uførepensjon og alderspensjon for uføre.
Stortinget får saken oversendt før jul. Konferansen
skal bidra til å skolere og mobilisere for LO kongressens
vedtak fra 2009. Det blir innledning om de sentrale forslagene til
endring fra uførepensjonsutvalgets innstilling og
fagbevegelsens vedtak. Innlederne tar også for seg sammenheng
mellom helse og levealder og uførepensjonen som en del av
velferdsstaten.

Konferansen er åpen for alle interesserte.

PROGRAM:
11.30-12.00 Lunsj

12.00-13.00 Uførepensjon og velferdsstaten v/Bjørgulf
Claussen, professor i Trygdemedisin

13.00-14.00 Foreslåtte endringer i uførepensjonen og
alderspensjon for uføre v/ Mona Bjørn,
Hovedtillitsvalgt Trondos

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 Helse og levealder v/Steinar Westin, professor i
sosialmedisin

15.00-15.45 Debatt – Hvordan sikre at Stortingets behandling
av uførepensjonssaken følger LO kongressens vedtak
fra 2009?

15.45-16.00 Oppsummering

PÅMELDING
Send e-post til: forsvaruforepensjon.trondheim@gmail.com

Av hensyn til matbestillinger ber vi om påmelding innen 21.
Oktober 2010

Har du spørsmål ta kontakt med Mona Bjørn 92 44
54 92.

Arrangører: LO i Trondheim, Statsbanenes verkstedforening
avd 063 Norsk Jernbaneforbund, Sør-Trøndelag Handel
og Kontor, HK-klubben Trondos, Fagforbundet, Buss- og
Sporveisbetjeningens forening, ungdomsutvalget EL og IT forbundet
distrikt Trøndelag.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.