Nyhetsbrev 10/2010

av | nov 14, 2010 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens tiende nyhetsbrev i 2010 ble sendt ut 30. november. Dette nyhetsbrevet har saker om Fagforbundets avkledning av NHO Service sin privatiseringspropaganda, kampen om lokalsykehusene og uføretrygda, samt lansering av verktøykasse for kommuneaktivister.

Nyhetsbrev 10/10
(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)  

Innhold:

  1. Fagforbundet avkler NHO Service sin privatiseringspropaganda
  2. Mobilisering for lokalsykehusene 6. desember
  3. Kampen om uføretrygda
  4. Verktøykasse for kommuneaktivister
  5. Landsmøte i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Kongress i Fellesorganisasjonen (FO)

 

1. FAGFORBUNDET AVKLER NHO SERVICE SIN PRIVATISERINGSPROPAGANDA

Som omtalt i forrige nyhetsbrev har mange av høstens kommunale budsjettdebatter vært preget av at lokale høyrekrefter har brukt NHO Service sine ”ressurs- og effektivitetsanalyser” som argumenter for mer konkurranseutsetting og privatisering. I disse notatene påberoper NHO Service seg å ha regnet ut hvor mye hver enkelt kommune kan spare på konkurranseutsetting, men både regnestykkene og resten av notatet viser seg å ha store feil og mangler.

1.desember lanserer Fagforbundet sin gjennomgang av NHO Service sine analyser i form av notatet ”Tenk på et tall”. Det er også laget tilhørende argumentasjonsark og presseklipp. For velferdsstaten har bidratt i arbeidet og vil publisere Fagforbundets notat på våre hjemmesider 1. desember.

NHO Service har også fått sterk kritikk blant annet fra KS i avisa Klassekampen: – Vår haldning er at notata frå NHO Service ikkje held mål fagleg. Dette er meir politikk enn fag, seier Geir Halstensen, spesialrådgiver i avdeling for Analyse og kommuneøkonomi i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) til Klassekampen 27.10.2010.

 

2. MOBILISERING FOR LOKALSYKEHUSENE 6. DESEMBER

Den 6. desember arrangerer Folkebevegelsen for lokalsykehus demonstrasjon foran Stortinget for politisk styring av sykehussektoren og for bevaring av lokalsykehusene. På demonstrasjonens arrangementside på nettsamfunnet Facebook annonseres det følgende:

– Vi kommer fra hele landet! Med busser, fly og tog! Fordi det brenner i Sykehus-Norge! Mens Nasjonal Helseplan fortsatt er til høring jobber helseforetakene med strukturelle endringer som nedlegging av fødetilbud og akuttfunksjoner, funksjonsfordeling m.m. Vi krever at dette arbeidet stoppes inntil Nasjonal Helseplan er ferdig behandlet og vedtatt av Stortinget! Politikerne må ta tilbake styringen over sykehusstrukturen!

Det har siden etableringen av sykehusforetaksreformen i 2002 vært stor konflikt rundt sykehussektoren i Norge. NRK har oppsummert deler av debatten i saken Dette er sjukehusstriden i Norge. Også VG har en stor samleside om debattene rundt Sykehus-Norge. Folkebevegelsen for lokalsykehusene får dessuten stor oppmerksomhet i lokalpressa. Les for eksempel sakene Kjemper for lokalsykehusene (Laagendalsposten 29.11.2010) og Buss til sykehusdemonstrasjon (Hardanger Folkeblad 29.10.2010).

Folkebevegelsens hjemmesider finner du her. For velferdsstaten oppfordrer alle til å møte opp foran Stortinget 6. desember for å støtte kravet om politisk styring av sykehusene.

 

3. FORSVAR UFØRETRYGDA

Kampen om uføretrygdas framtid raser videre. Det er mange uklarheter om hvem som mener hva, og mange politikere bidrar ofte mer til å tilsløre enn til å klargjøre hva alternativene er. Påstander om at ”alle skal få mer” gir eksempelvis ingen garanti om noe, ettersom økonomisk vekst og inflasjon vil bidra til at kronebeløpene i framtida vil øke for alle – også om man svekker dagens ordninger. Det viktige spørsmålet er derfor om uføretrygd, barnetillegg og framtidig pensjon vil være like god som dagens ordning, eller ikke. Fra statsminister Jens Stoltenbergs innledning på LO Stats Kartellkonferanse på Gol nylig ble det imidlertid klart at regjeringen fortsatt arbeider med forslag som vil bety en svekkelse av de uføres vilkår i forhold til dagens ordninger. Det er uakseptabelt.

Uføre må skjermes fullt ut mot virkningen av levealdersjustering. Utformingen av ny uføretrygd må sørge for at fremtidens uføretrygdede sikres et inntektsnivå som dagens, både som uføre og som pensjonister. Det behovsprøvde barnetillegget må opprettholdes uavskåret. Eventuelle endringer av skattereglene må kompenseres fullt ut slik at nettoytelsen opprettholdes. Unge uføre må sikres trygd og rettigheter minst tilsvarende dagens nivå.

Så vel Unio som LO har klare vedtak om å forsvare uføretrygd og pensjon på dagens nivå. Det er imidlertid avgjørende viktig at presset mot regjeringen holdes oppe i tida framover. Aksjon Forsvar Dagens Uføretrygd har en del viktig informasjon på sin hjemmeside. Manifest Analyse har produsert et par nyttige kommentarer (her og her). Landsstyret i vår medlemsorganisasjon El&IT-forbundet har vedtatt en sterk uttalelse der de viktigste kravene oppsummeres. De krever også at LO går til politisk streik dersom LO-kongressens krav ikke innfris.

 

4. KOMMUNEAKTIVISME FOR DEMOKRATISERING AV VELFERDSTJENESTENE  

For velferdsstatens ønsker å bidra til mer kommuneaktivisme for demokratisering av velferdstjenestene. Derfor etablerer vi nå en verktøykasse for kommuneaktivister på våre nettsider. Se verktøykassa her. Denne vil utvikles fram mot Velferdskonferansen 2011 ”Ta tjenestene tilbake”, som arrangeres den 23. mai 2011 i Oslo. Sett av dagen!

Verktøykassa består blant annet av ”Bli Kommuneaktivist på 1-2-3” – en enkel oppskrift på hvordan man kan gjennomføre tiltak og skape allianser for å ta tilbake demokratisk kontroll av velferdsordningene, ”Bli med på jakt i selskapsjungelen” – en veiledning til mer kunnskap om lokale kommersielle selskaper og deres sugerør i fellesskapets kasser, og Helene Banks artikkelserie ”Ta tjenestene tilbake” om hvordan man kan bevare eller ta tilbake tjenester til offentlig egenregi.

Vi har også lagt ut ulike PowerPoint-presentasjoner som for eksempel ”Ta tjenestene tilbake” med utfordringer og konkrete tiltak for den kommende kommunevalgkamp, en utdanningspolitisk presentasjon som viser tiltak mot testhysteri og tidstyvene i skolen samt en presentasjon som viser hvordan private selskaper suger penger ut av barnehagesektoren. I tillegg kommer henvisninger til andre ressurssider.

1. desember legger vi ut Fagforbundets notat om NHO Service sin privatiseringspropaganda med tilhørende argumentasjonsark og powerpoint-presentasjon.

 

5. LANDSMØTE I NTL OG KONGRESS I FO

Siden siste nyhetsbrev er det avholdt landsmøte i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Kongress i Fellesorganisasjonen (FO). Begge forbund har valgt ny ledelse og vedtatt klare uttalelser mot New Public Management.

FO arrangerte sin femte kongress i Trondheim 24.-28. november. Nyvalgt leder for FO, Rigmor Hogstad fra Oslo, framhevet kamp mot privat barnevern som en av sine viktigste kampsaker. Kongressen vedtok blant annet uttalelser om uføretrygd og New Public Management. Mer om FO-kongressen finner du på FOs og Fontenes hjemmesider.

NTL holdt sitt landsmøte i Oslo 1.-5. november. Landsmøtet vedtok blant annet to viktig uttalelser om New Public Management og om bevaring og utvikling av velferdsordningene. Tidligere nestleder John Leirvaag ble valgt til ny leder. Se også samleside fra NTLs landsmøte med videoklipp, vedtak, landsmøteavis m.m.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.