Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviteres du til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. Les mer på konferansesidene.

 

29.06.2016

Nyhetsbrev 6/2016

Nyhetsbrev 6/2016

For velferdsstaten fortsetter i dette nyhetsbrevet presentasjonen av temaer og innledere som er sentrale på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. I tillegg har vi saker om EUs finanstilsyn, manipulering av ventelister i helseforetakene, kapitalflukt, en kommentar om politiske kommuner og saker om et politi i krise Les mer

Nyhetsbrev 5/2016

Nyhetsbrev 5/2016

For velferdsstatens nyhetsbrev for mai har hovedfokus på tema for Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14.-15. november 2016. Ellers saker om TTIP/TISA, Orange helse, velferdsstatens Nigeriabrev, Uber og Westerdals. Les mer

TISA og TTIP: Nye lekkasjer og blåblått avreguleringstilbud forsterker uro

TISA og TTIP: Nye lekkasjer og blåblått avreguleringstilbud forsterker uro

Det er kommet nye lekkasjer og nye forslag fra regjeringen i forhandlingene om de internasjonale handelsavtalene TISA og TTIP. Samtidig styrkes og spres motstanden. Les For velferdsstatens oppdatering her.

SVK2016: Kjære elite, et folkelig opprør er i gang

Forbundsformand Dennis Kristensen, FOA

Dennis Kristensen, leder i det danske fagforbundet FOA, kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse 2016. I denne teksten skriver han om kløften mellom eliten og det danske folket. Les mer

SVK2016: Hva skjer når aksjeselskap skal drive skoler?

SVK2016: Hva skjer når aksjeselskap skal drive skoler?

Sten Svensson fra det svenske Nätverket för en likvärdig skola kommer til Den skandinaviske velferdskonferansen for å diskutere erfaringene med den svenske skolepolitikken og veien videre for en likeverdig skole for alle. Les mer

SVK2016: Kontroll er bra - tillit er bedre

SVK2016: Kontroll er bra -  tillit er bedre

Byråd for helse og omsorg i København, Ninna Thomsen, har gjennomført tillitsreform i styringen av sine ansvarsområdet. Hun kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å dele sine erfaringer og for å inspirere andre til å gå samme vei. Les mer

SVK2016: Arbeidslivets brutalisering

SVK2016: Arbeidslivets brutalisering

Brutaliseringen av arbeidslivet gjør seg gjeldende på en rekke ulike sektorer, så vel innen privat som i offentlig sektor. Samtidig ser vi en utvikling der meldinger om avvik og vanskelig arbeidsmiljø blir sett på som illojalt, og der arbeidsgiverne forsøker å bagatellisere situasjonen. Les Asbjørn Wahls analyse om utviklingen i arbeidslivet her

RSS For velferdsstaten

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Ta tjenestene tilbake

Se våre ressurssider om hvordan kommune og stat kan ta tjenestene tilbake.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Skriftserie

Mål - eller mening?
Ta tjenestene tilbake
Private sugerør i fellesskapets kasser
Når tall blir politikk

Alle heftene kan bestilles gratis her.

 

  

 

 

smartedit