Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviterte For velferdsstaten til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. En rekke av presentasjonene er tilgjengelig på konferansesidene.

 

06.12.2016

Kommentar: Ytringsfrihet i offentlig sektor

Kommentar: Ytringsfrihet i offentlig sektor

Direktøren i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, er bekymret for ytringsfriheten i arbeidslivet, særlig i offentlig sektor. Det er det gode grunner til. Men når Åmås ender opp med å etterlyse mer mot fra enkeltindividet, viser han sin manglende forståelse. Les hele kommentaren her

Nyhetsbrev 10/2016

Nyhetsbrev 10/2016

Tilbakemeldingene etter Skandinavisk Velferdskonferanse 2016 har vært overveldende. For velferdsstatens nyhetsbrev for november presenterer noen av sakene og innleggene fra konferansen. I tillegg har vi saker om Nye Veier og to kronikker om Nav Les mer

Meningstapet i skolen

Den ensidige innretningen mot ytelse og produktivitet treffer ikke hva de unge trenger. Livet handler om noe mer. Les kronikken i Dagbladet

Søppel på anbud gir klagestorm i Oslo

Over 20.000 klager har Renovasjonsetaten fått inn etter at søppelproblemene i Oslo har tårnet seg opp. Likevel har det kun gitt mulkt for hundre av tilfellene. Les mer i Frifagbevegelse

Velferdsstatens tid er forbi?

Velferdsstatens tid er forbi?

Det er ikke eldrebølgen, trygdebølgen eller innvandrerbølgen som utfordrer velferdsstaten. Svekkelsen av velferdsstaten skyldes rett og slett at vi er i ferd med å forlate de grunnleggende verdiene som vår velferdsmodell er bygget på. Les Tore Nyseters kronikk i Dagbladet

Danmark: Målstyring dreper arbeidsgleden

Danmark: Målstyring dreper arbeidsgleden

Offentlig ansatte i Danmark bruker hver fjerde arbeidstime på å dokumentere og rapportere. Faglige ledere krever at galskapen må stoppe. Les mer i Ugebrevet

Kommer oppgjøret med NPM?

Kommer oppgjøret med NPM?

Les mer i Information

RSS For velferdsstaten

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Ta tjenestene tilbake

Se våre ressurssider om hvordan kommune og stat kan ta tjenestene tilbake.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Skriftserie

Mål - eller mening?
Ta tjenestene tilbake
Private sugerør i fellesskapets kasser
Når tall blir politikk

Alle heftene kan bestilles gratis her.

 

  

 

 

smartedit