30.09.2019

Nyhetsbrev 8/2019

Nyhetsbrev 8/2019

I denne månedens nyhetsbrev kan du blant annet lese det brev som For velferdsstaten sendte ut til de rød-grønne partiene i etterkant av valget. Vi presenterer også et nytt notat som tar opp skillet mellom kommersielle og ideelle aktører i velferden, og mulighetene for å prioritere de ideelle. Les nyhetsbrevet her

Notat: Ideelle aktører i velferden – hvordan lage gode rammer

Notat: Ideelle aktører i velferden – hvordan lage gode rammer

I For velferdsstatens nye notat kartlegger vi hvordan man kan skille kommersielle og ideelle aktører fra hverandre, og om folkeviljens ønske om å prioritere de ideelle lar seg gjennomføre i praksis. Les mer

Aleris/Stendi-dommen ankes

Aleris/Stendi-dommen ankes

I august falt dommen i Aleris- saken der 24 miljøarbeiderne saksøkte Aleris Ungplan & BOI, nå Stendi, med krav om fast stilling og etterbetaling av lønn, feriepenger og pensjon. Tingretten klassifiserte bare elleve av de 24 saksøkerne som arbeidstakere, og nå har et flertall av saksøkerne anket... Les mer

Gi lokalsamfunnene økt valgfrihet

Gi lokalsamfunnene økt valgfrihet

Valget 2019 har for alvor synliggjort at beslutninger nasjonalt og internasjonalt med stor kraft slår inn i lokalsamfunnenes mulighet til å være med å styre egen utvikling. Velgerne gir tydelig beskjed om at de vil ha en ny politikk og tror det er mulig. Det er konstruktive krefter som er valgvinnerne i Norge. Les mer

Nyhetsbrev 7/2019

Nyhetsbrev 7/2019

I For velferdsstatens siste nyhetsbrev før kommunevalget kan du blant annet lese om hvordan NHO, Spekter og den politiske høyresiden bruker historieforfalskning for å støtte de kommersielle velferdsaktørene - en strategi som ble hyppig brukt på årets Arendalsuke. Les nyhetsbrevet her

Regjeringens forretningsomsorg må stoppes

Regjeringens forretningsomsorg må stoppes

Regjeringen ønsker å kommersialisere kommunale helse- og omsorgstjenester og viser til den svenske modellen. Dette på tross av at svenskene verken har fått bedre eller mer effektive helsetjenester ved å kommersialisere. Les mer

Velferdsmiks er historietriks

Velferdsmiks er historietriks

Selv om den markedsliberale høyresiden vil ha oss til å tro det, er det ingen tradisjon i Norge for å la markedskonkurranse og fortjenestemotiv råde i velferden. NHO, Spekter og regjeringspartienes valgkampstrategi er en omskrivning av velferdsstatens historie. Les mer

Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit