20.03.2018

Barnehagetilsyn avdekker alvorlig misbruk av midler

Barnehagetilsyn avdekker alvorlig misbruk av midler

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har etter flere kritiske medieoppslag gjennomført et grundig tilsyn med den private Torshovhagen barnehage, og konkluderer med et tilbakebetalingskrav på 5,4 millioner for de to siste årene. Les mer

Nyhetsbrev 2/2018

Nyhetsbrev 2/2018

I For velferdsstatens nyhetsbrev 2/2018 kan du blant annet lese om nye flertallsvedtak i Stortinget om velferdsprofitt, en kronikk om velferdsprofitørenes lobbyisme og få informasjon om aktuelle arrangementer, aksjoner og kampanjer. Les nyhetsbrevet her

Kvinnekamp, arbeiderbevegelsen og velferdsstaten

Kvinnekamp, arbeiderbevegelsen og velferdsstaten

Arbeiderbevegelsens kamper har bestandig handlet om fordelingsstrategier – fordeling av verdier og fordeling av makt. Fordelingskampene har gått langs tre linjer, bedre lønn til arbeiderne og inntekstutjevning, kortere og regulert arbeidstid, universell og skattefinansiert velferd. Denne økonomiske og sosiale... Les mer

Medisin - mot sykdom eller for profitt?

Medisin - mot sykdom eller for profitt?

En rekke livsviktige medisiner som blir finansiert av offentlige forskningsmidler og på offentlige institusjoner kjøpes opp og patenteres av farmasøytisk storindustri og selges til hemmelige monopolpriser. USA har satt seg fore å beskytte de farmasøytiske storselskaper med alle midler. Les mer

Rapport: Bemanningsselskaper i kommunesektoren

Rapport: Bemanningsselskaper i kommunesektoren

DeFacto har undersøkt kommunsektorens bruk av bemanningsselskaper med et ekstra blikk for norske kommuners erfaringer med selskapet Orange Helse. Les rapporten her.

Velkommen til seminar om velferd uten profitt

Velkommen til seminar om velferd uten profitt

Den 7.mars holder alliansen For velferdsstaten og kampanjen Velferd uten profitt en samling for å evaluere og se framover. Hos oss kan dere møte barnehageforeldre, ideelle aktører, fagforeningsrepresentanter og andre som på ulike måter har erfaring med, eller kunnskap om, kommersialisering og markedsretting av de... Les programmet her

Velferdsprofitørenes PR- og lobbyarbeid

Velferdsprofitørenes PR- og lobbyarbeid

"Når et stort flertall av befolkningen ikke ønsker velferdsprofitører i Norge, men de allikevel finnes, bør vi spørre oss hvorfor. En av forklaringene er velferdsprofitørene, og deres allierte, sitt arbeid med lobbyisme og PR." Les Linn Hernings analyse her.

RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit