Den nye underklassen

Kampen om de private barnevernsmillionene

– Den nye underklassen i Norge består av lærervikarer, renholdere, barnehageassistenter og helsepersonell. Dette skriver Dagbladet 9. februar, og beskriver konsekvensene av konkurranseutsetting i det offentlige.

Les hele artikkelen Den nye underklassen jobber i offentlig
sektor
(Dagbladet 09.02.2011)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.