Hjelpepleier Lise Been taper over en million i pensjon på anbudspolitikken

Hjelpepleier Lise Been taper over en million i pensjon på anbudspolitikken

Aftenposten 27. juni omtaler situasjonene
til hjelpepleieren Lise Been og bussjåfør Yngve
Dyrø fra Fredrikstad. Fredrikstad kommune styres av
Høyre, Frp, KrF og Venstre. Bussrutene og ett sykehjem er
allerede konkurranseutsatt, og høyresiden lover fortsatt
satsning på konkurranseutsetting.

Dersom Borge sykehjem, der Lise Breen, blir konkurranseutsatt
etter valget, vil Been risikere å tape ca 1.1
million kroner som pensjonist.

– I denne konkrete saken er det ikke tvil om at hun
taper vesentlig hvis hun går over til en ny arbeidsgiver som
kun har lovens minimumsordning, sier pensjonsekspert Alexandra
Plahte i Steenberg & Plahte AS til Aftenposten.

Beregninger gjort av Steinar Fuglevaag, tidligere ansatt i KLP
og nå rådgiver i Fagforbundet, anslår
at Lise Beens pensjonstap på en eventuell
konkurranseutsetting vil utgjøre kr. 1 105 000,-.
Regnestykkene er kontrollert av Alexandra Plahte.

– Hvis FrP, Høyre, KrF og Venstre vinner valget
igjen, kan også Borge sykehjem konkurranseutsettes. Det er
klart det er en stor utrygghet i det, sier Been til
Aftenposten.

Bussjåfør Yngve Dyrø har allerede blitt
konkurranseutsatt, og har måttet bytte pensjonsordning.
Plathe har beregnet hans totale pensjonstap til å ligge
på rundt kr 330 000,-, dersom han slutte å jobbe
når han når AFP-alderen på 62 år.

– De gruppene som anbudsutsettes, er de som jobber i tunge
yrker og har større risiko for å bli uføre.
Samtidig er det disse som får kuttet sine
uføreordninger og blir utsatt for sosial dumping. Det er
umoralsk og rått, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen til
Aftenposten.

I Fredrikstad
blad 28. juni
 konfronteres Fredrikstads ordfører
Eva Kristin Andersen (Frp) med tallene.
-Dette er skremselspropaganda, svarer hun. 

-Men tallene er jo til og med kontrollregnet av en nøytral
ekspert?, sør journalisten.

– Det er riktig at det ofte viser seg at private selskaper ikke har
de samme gode pensjonsavtalene som kommunene. Vi har heller ikke
fastsatt hvilke krav som skal stilles til de som overtar driften av
Smedbakken, og dessuten er det uttalt at alle ansatte som
ønsker det skal få fortsette i Fredrikstad kommune,
svarer Andersen og legger ikke på flere sykehjem kan bli
satt ut på anbud.

I følge Fagforbundets
presentasjon av saken
 stemte nylig bystyret i Fredrikstad
imot et forslag om at de ansatte ved det ene
konkurranseutsatte sykehjemmet skulle få beholde dagens
pensjonsordning. 

Artikkelen fra Aftenposten er desverre ikke publilsert på
nett, men du kan lese mer om konsekvensene av privatisering
For
velferdsstatens temasider om privatisering
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.