Store sosiale skiller i skolen

Privatskole gir bedre standpunktkarakterer

Det er i en artikkel i den kommende utgaven av Tidsskrift for
Norsk psykologforening at Samdal og Wold kommer med disse
konklusjonene. Til Dagbladet sier Samdal at forskjellene i
livstilfredshet mellom jenter fra lavere og høyere sosiale
lag er størst i aldersgruppen 15-16 år. Forskerne har
spurt 5600 elever i alderen 11 til 16 år om hvordan de
opplever sitt eget liv.


Artikkelen i Dagbladet kan leses her
.

Forskningsartikkelen er dessverre ikke fritt tilgjengelig
på nett før i september, men
kan kjøpes på nettsidene hos Tidsskrift for Norsk
psykologforening
.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.