Filmer fra Velferdskonferansen 15. april 2013

Åpning i plenum
Med tillit skal landet bygges, og ikke med mistillit ødes ved John Leirvaag, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL).
Film av hele innledningen (23:38 min)
Kortversjon (05:55 min)

Plenum: Mål  eller mening?
De skjulte strateger ved Rune Slagstad, professor ved Senter for profesjonsstudier ved HiOA.
Film av hele innledningen (24:29 min)
Kortversjon (11:48 min)
Fra engasjert fagperson til lydig byråkrat vedReidun Førde, professor ved Senter for medisinsk etikk ved UiO.
Film av hele innledningen (17:35 min)
Forvaltning eller forretning – ett fett? ved Svenn Arne Lie, forfatter og statsviter.
Film av hele innledningen (24:27 min)
Kortversjon (10:54 min)
HR og Lean production ved Kjersti Barsok, nestleder i LO i Oslo.
Film av hele innledningen (21:57 min)
Kortversjon (06:26 min)

Parallell seminar A: Skjulte strateger – hvem er de og hvordan møter vi dem?
Kunnskap som bestilt ved Mari Pettersvold, førskolelektor ved Høgskolen i Vestfold.
Film av hele innledningen (22:56 min)
Møteleder Ida Søraunet Wangberg intervjuer tillitsvalgte Ellen Dalen (leder for NTL ved Universitetet i Oslo) og Anette Dahl Wiig (leder for Fagforbundet i Stavanger avd. 019) om erfaringer med skjulte strateger.
Film av hele intervjuet (17:12)
Debatt med Linn Herning, Ellen Dalen, Anette Dahl Wiig og Rune Slagstad, og spørsmål fra salen.
Film av hele debatten (47:50 min)

Fordi vi kun hadde ett kamerat hadde vi dessverre kun mulighet for å filme ett parallell seminar.

Avslutning i plenum: Det finnes alternativer
Fra defensiv til offensiv – vi har alternativene ved David Eklind Kloo, internasjonal sekretær i Handelsanställ­das förbund.
Film av hele innledningen (05:57)
Aksjon for et bedre helsevesen vedUlla Dorte Mathisen, overlege ved UNN.
Film av hele innledningen (08:39)
Kortversjon (05:54)
Europa – mellom krise og rekommunalisering vedAsbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten.
Film av hele innledningen (10:48)
En demokratisk offentlig sektor etter brukernes og befolkningens behov vedJan Davidsen, leder i Fagforbundet.
Film av hele innledningen (08:34)
Kortversjon (04:28)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.