Velferdskonferansen i Stavanger og omegn 2013 – Offentlig sektor: Forvaltning eller forretning?

Offentlig finansiert velferd er en av de mest effektive fordelingsmekanismene i vårt samfunn. Forvaltning av disse universelle ordningene er organisert med basis i tillit til at de som har ansvaret har innbyggere og brukere i fokus. Men i større og større grad ser vi at forretningstenkningen, konkurranse og mistillit har smittet inn på offentlig sektor og bidrar til å svekke, heller enn styrke fordelingsmekanismene og samfunnlimet som offentlige tjenester er ment som. På konferansen ønsker vi å sette søkelyset på New Public Management og løsninger for en sterker offentlig sektor.

Tid: Ikke avklart enda
Sted:
Folkets hus, Stavanger

 

Programmet for konferansen:
Konferanseprogrammet er delt opp i tre bolker. Første bolk tar for seg «Forvaltning og forretning – hva er forskjellen?», andre del går inn på «De skjulte strategene – Konsulentrapportene som avpolitiserer markedsrettingen», mens siste del vil bli lagt opp som en diskusjonsbolk knyttet til overskriften «Valg 2013: Forvaltning eller forretning –  Hvilke grep ønsker vi at regjeringen tar?». Oppdatert program med tidspunkt kommer snart.

 

Bekrefta innledere så langt er Helene Bank, seniorrådgiver i For Velferdsstaten. Oppdatering med flere spennende innledere kommer snart.

 

Tilbake til konferansesidene           Informasjon om den nasjonale Velferdskonferansen 15. april

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.