Kjersti Barsok kommer til Velferdskonferansen 2013

Barsok har vært en viktig kritisk røst i forbindelse med HR-filosofiens framfart i offentlig sektor. Hun har blant annet satt fingeren på den negative bedriftskulturen som skapes når alt styres ovenfra og ned.

Barsok er ikke redd for å bringe kritiske spørsmål på banen. I sin artikkel Harmoni med HR, publisert av Manifest Tidsskrift oktober 2012, reiser Barsok det viktige og overordna spørsmålet: Hvorfor gå fra den norske modellen som virker til en HR-modell som ikke passer?

I artikkelen trekker hun frem hvor urovekkende det er at mesteparten av det som skrives om HR ikke omtaler fagforeninger og medbestemmelse med et eneste ord. «Det skrives om samarbeid mellom HR og ledelsen, men ikke om lov- og avtalefestede samarbeidsorganer eller fora for dialog med de ansattes organisasjoner. Hva skjedde med vår samarbeidsbaserte modell som et konkurransefortrinn?».

Videre skriver Barsok: «Det som før het personalavdeling er endret til HR-avdelinger i mange offentlige virksomheter. Noen steder er dette bare et navnebytte, uten særlige endringer i personalbehandlingen. Men stadig oftere vil HR-arbeidet innebære en reell og til dels dramatisk endring av arbeidet overfor medarbeiderne.»

Kjersti Barsok kommer på Velferdskonferansen 2013 for å dele sin erfaring og analyse under åpningssesjonen om HR og Lean production.


 

Velferdskonferansen 2013
Velferdskonferansen 2013 går av stabelen i Oslo 15. april på Folkets Hus/Oslo Kongressenter under tittelen «Slik vil vi styre offentlig sektor!». Se konferanseprogrammet her.

Tilbake til konferansesidene

Program         Praktisk informasjon         Påmelding   

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.