Politiske kommuner, og nå også TISA-frie

For velferdsstatens Helene Bank skrev en sak i avisa Klassekampen om hvordan kommunene under den blåblå regjeringen har styrket sitt engasjement for både rikspolitikk og internasjonal politikk som undergraver kommunen som politisk arena. Bank la særligl vekt på det nyeste politiske tilskuddet – kampen mot undergraving av politisk autonomi under pågående forhandlinger om avregulering av tjenestesektorene internasjonale ( TISA-avtalen).

Les Helene Bank sin kronikk her: 

http://velferdsstaten.no/tema/markedsretting/?article_id=136834

Statssekretær Tone Skogen fra Utenriksdepartementet har svart på «Politiske kommuner» med et angrep på blant annet bekymringene til KS for kommunal autonomi.

Les innlegget fra Tone Skagen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kk_tisa/id2504093/

 

Helene Bank sitt tilsvar til Skagen følger under: 

Svar til Skogen (Klassekampen 15. juni)

Forfatter: Helene Bank,For Velferdsstaten

UDs statssekretær Tone Skogen manipulerer utsagn, og fremmer nye udokumenterte påstander i sitt svar til meg 14. juni.

  1. Jeg siterer Kommunenes sentralforbund når jeg skriver at det kan stå om «lokale og regionale myndigheters mulighet til å reversere en markedsåpning av lokale og regionale offentlige tjenester» som det heter i vedtak fra KS (22. juni 2015). En slik begrensning er en sentral grunn til at TISA-forhandlingene er satt i gang. Så KS har nok rett, på tross av regjeringens forsøk på å berolige og tilsløre.
  2. I Stortingsmeldingen Globalisering og handel, bekrefter regjeringen at det kan bli vanskelig å ta tilbake markedsrettede tjenester fra markeder – også de som kommunene har ansvar for å levere. Unntakene de nå forhandler om sier at «hvis et land ønsker å privatisere, og samtidig har åpnet en sektor for tjenesteleverandører fra utlandet, skal disse ikke bli gjenstand for dårligere vilkår enn nasjonale aktører.» (Mine understrekinger).

Regjeringen har verken kunnet eller villet avklare hva en «nasjonal aktør» er. Er et kommunalt foretak forskjellig fra en kommersiell norskeid barnevernsbedrift? Alt tyder på at offentlig virksomhet defineres likt som kommersielle aktører med nasjonalt eierskap. Regjeringen sa i Sundvollen-erklæringen at offentlige tjenester ikke skiller seg fra andre tjenester.

Altså: Hvis stortingsflertallet vedtar privatisering, konkurranseutsetting, eller å stadfeste privates rolle i velferdstjenester, kan en ikke ta det tilbake til offentlig eierskap eller egenregi dersom det finnes en utenlandsk tjenesteleverandør. Kinesiske jernbaneselskap og velferdsprofitører i skatteparadis m.m. De finnes over alt.

  1. Skogen skriver at regjeringen bruker mye tid på PR. Det hjelper ikke når de holder TISA-tekstene hemmelige, samtidig som det kommer stadig nye Wikileaks-lekkasjer som tyder på det motsatte av hva de sier. Dere ber oss stole på dere, samtidig som dere åpner markedsreformer i sektor etter sektor. TISAs skralleklausul er designet for å styrke markedsretting mot folkestyret og nye politiske flertall.
Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.