Orange Helse fortsetter med lovbrudd – kontraktene må avvikles!

Orange Helse-saken ruller videre i Sverige

Orange Helse AS er et bemanningsselskap som i flere år har levert vikarer innen helse og omsorg til norske kommuner og sykehus. Selskapet har også avtaler med flere kommuner om private hjemmetjenester. Mange av de ansatte i selskapet hentes inn fra de baltiske land, via Orange Helses filial i Litauen, Orange Baltic Group. Orange Helse har tidligere vært i konflikt både med norske kommuner, sykehus og arbeidstakerorganisasjoner. Det har også vært stor kontrovers rundt selskapets tilbud innen private hjemmetjenester og deres svenske virksomhet.

I april 2016 fikk Orange Helse AS sin virksomhet i Bærum og Oslo besøk av Arbeidstilsynet. Tilsynets rapport gir nok en runde med sviende kritikk av alt fra smittevern til arbeidstidsforhold, arbeidsgiveransvar og organisasjonsfrihet. Saken er nå i dialog mellom Arbeidstilsynet og selskapet, og endelig avgjørelse om eventuelle pålegg ventes 29.9. Arbeidstilsynets rapport er uansett et viktig dokument som synliggjør problemene med ansvarsfragmentering, manglende styring og kontroll når kommunale oppgaver overtas av kommersielle aktører, da i særdeleshet bemanningsbyråer som formidler utenlandsk arbeidskraft. Det er oppdragsgivers oppgave å tilse at deres underleverandører driver lovlig. Kommunene må kjenne sitt ansvar!

Kunnskapssenteret De Facto dokumenterte i fjor hvordan Bergen kommune har sløst bort titalls millioner kroner på innleie av helsepersonell fra bemanningsselskaper som Orange Helse, i stedet for å satse på egne ansatte. Norske kommuner har mer enn nok grunnlag for å avvikle kontraktene med Orange Helse AS, slik kommunene i Gjøvik-regionen, Odda kommune, Bergen kommune, Oslo kommune og Helseforetakenes innkjøpsservice allerede har gjort. Lokalpolitikere og tillitsvalgte, over alt hvor Orange Helse opererer, har med andre ord solid grunnlag for å ta opp saken i sine kommuner.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.