Bærum kommune kaster ut Vitalegruppen

  1. Av Helene Bank, For velferdsstaten

Bærum kommune kaster ut Vitalegruppen

Etter omfattende brudd på helsepersonellov, arbeidsmiljølov og kontrakt med Vitalegruppen AS fikk Bærum kommune nok. Bærum kommune sa opp kontrakten med Vitalegruppen AS og anmeldte selskapet. Vitalegruppen AS har solgt tjenester til Bærum, og andre kommuner, innen bolig og døgnbemannet personlig assistanse til psykisk utviklingshemmete og handikappede innbyggere.

Bærum kommunes revisjon av Vitalegruppen AS avdekket blant annet manglende politiattest for konsulenter/underleverandører-  brudd på Helsepersonelloven para 20 a; vesentlige brudd på arbeidstidsbestemmelser – brudd på arbeidsmiljøloven; ikke tilfredsstillende kompetanse etter kontrakt i ca 50% av perioden som ble undersøkt; vesentlig lavere bemanning (for en bruker); fakturert for flere timer enn levert; bruk av konsulenter/underleverandører ikke godkjent av kommunen – i strid med kontrakten. 

Det var tidsskriftet Kapital som først avdekket hva som foregikk i Vitalegruppen, etter varsel fra tidligere ansatte. Deretter fulgte Bærum budstikke og Aftenposten opp med oppslag basert på Kapitals grundige reportasje.

I september 2016 overtok det svenske oppkjøpsfondet Ambea AB eierskapet i Vitalegruppen AS. Ambea AB har altså eid Vitalegruppen AS i hele den perioden Bærum kommune har gjort revisjon av Vitalegruppen.  Ambea eies igjen av det multinasjonale oppkjøpsfondet Triton, som har registrert virksomhet i blant annet skatteparadisene Jersey og Luxemburg. Triton kjøpte også i 2016 opp  TBO-Helse AS i Tromsø og er generelt i ferd med å kjøpe opp tilsvarende tjenester i Skandinavia.

Bærum kommune inngikk kontrakt med Vitalegruppen uten åpent anbud i forkant. Lov om offentlige anskaffelser gir en viss anledning til dette fordi det her er snakk om spesielt tilpassede tjenester der anbudsregimet kommer i konflikt med personvernspørsmål for brukeren. Så det er ikke sikkert at anskaffelsen var ulovlig.

Men hadde det hjulpet å ha anbud? Eller er det en systemfeil å bruke velferdsprofitører til omsorgsoppgaver? Vitalegruppen AS, Ambea AB, Triton Ltd skal ifølge aksjelov bidra til å levere profitt til sine eiere på alle nivå. Økende profitt for hvert år. Dette er ikke forenelig oppdraget om å sikre tilstrekkelig og kompetant personale til brukerne. Innen slike tjenester er det utgifter til personale, nattevakter og kompetanse, arbeidsgiveravgift, forsikring og pensjon  som er hovedkostnadene. Skal selskapet tjene penger er det nettopp kutt i nattevakt og kompetanse, innleie av billigere konsulenter, som kan gi profitt.

Kommunalsjefen for pleie og omsorg i Bærum , Morten Svarverud, mener at kommunen har hatt så god oppfølging som det er mulig å ha. «Vi er avhengig av redelighet og seriøsitet hos våre leverandører, da vi ikke har anledning til å overvåke tjenestene i brukerens bolig». Denne uttalelsen understreker nettopp at dette er tjenester som bør drives av aktører som ikke har profitt som motiv. Med kommunal egenregi er ansvaret klart. Det er kommunens ledelse og de folkevalgte som har ansvaret. Ansatte kan melde fra om avvik, og nye behov uten at det skal nye kontraktsforhandlinger til. Med velferdsprofitører blir det uklart for bruker, pårørende, politikere og innbyggere – hvem har feilet? Hvem har ansvar? Eksempel Vitalegruppen i Bærum er en av mange. Anbud legger til rette for både lovlig og ulovlig profitt som er krevende å avdekke. Risiko for å bli tatt er liten. Fristelsene for lett profitt er stor. Alternativet er enkelt, å drive og utvikle tjenestene i offentlig egenregi er det eneste ansvarlige, eventuelt med innslag av ikke-kommersielle aktører som har krav om samme raportering og håndtering som offentlige forvaltning.

helene.bank@velferdsstaten.no

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.