Nyhetsbrev 5/2016

av | mai 30, 2016 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev for mai har hovedfokus på tema for Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14.-15. november 2016. Ellers saker om TTIP/TISA, Orange helse, velferdsstatens Nigeriabrev, Uber og Westerdals.

INNHOLD:

  1. Skandinavisk Velferdskonferanse 2016 (SVK2016) – program og påmelding
  2. SVK2016: Dennis Kristensen: Kjære elite, et folkelig opprør er i gang
  3. SVK2016: Sten Svensson: Hva skjer når aksjeselskap skal drive skole?
  4. SVK2016: Ninna Thomsen: Kontroll er bra, tillit er bedre
  5. SVK2016: Arbeidslivets brutalisering – arbeidsgivernes bagatellisering
  6. TISA og TTIP: Nye lekkasjer og blåblått avreguleringstilbud forsterker uro
  7. Orange Helse-saken ruller videre i Sverige og Norge
  8. Velferdsstatens Nigeriabrev
  9. Uber pop legges ned i Sverige
  10. Kommentar: Hvor er penga, Westerdals?

 

1. SKANDINAVISK VELFERDSKONFERANSE 2016 (SVK2016) – PROGRAM OG PÅMELDING

Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviteres du til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016.

Velferdsprofitører med nordiske røtter får stadig større økonomisk og politisk makt. Fellesskapets velferdskroner sluses ut til privat profitt framfor å gå til forvaltningsformålet. Markedsgjøringen av offentlig sektor gjennom såkalte New Public Management-reformer har gjort forvaltningen mindre egna til å styre samfunnsutviklingen i tråd med målene. Arbeidsmiljølov, tariffavtaler og medbestemmelse erstattes av toppstyrt ledelse, lønnsomhetsstyring, fryktkultur og sosial dumping.

Til Skandinavisk Velferdskonferanse kommer gjester, innledere og paneldeltakere hovedsakelig fra Danmark, Sverige og Norge – men også noen innledere fra den globale scenen. Vi skal dele erfaringer og kunnskap, stille spørsmål og finne svar. Først og fremst skal vi synliggjøre de gode alternativene for framtidas politikk.

På våre konferansesider kan du lese en bredere presentasjon av konferansen, samt se foreløpig program og melde deg på. Disse sidene vil bli oppdatert med nye saker, flere innledere og utfyllende informasjon fram mot konferansen.

2. SVK2016: DENNIS KRISTENSEN: KJÆRE ELITE, ET FOLKELIG OPPRØR ER I GANG

Dennis Kristensen, leder i det danske fagforbundet FOA, kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse 2016. I denne teksten skriver han om kløften mellom eliten og det danske folket.

 

3. SVK2016: STEN SVENSSON: HVA SKJER NÅR AKSJESELSKAP SKAL DRIVE SKOLE?

Sten Svensson fra det svenske Nätverket för en likvärdig skola kommer til Den skandinaviske velferdskonferansen for å diskutere erfaringene med den svenske skolepolitikken og veien videre for en likeverdig skole for alle. Les mer om Sten Svensson her.

 

4. SVK2016: NINNA THOMSEN: KONTROLL ER BRA – TILLITT ER BEDRE

Byråd for helse og omsorg i København, Ninna Thomsen, har gjennomført tillitsreform i styringen av sine ansvarsområdet. Hun kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å dele sine erfaringer og for å inspirere andre til å gå samme vei. Les mer om Ninna Thomsen her

 

5. ARBEIDSLIVETS BRUTALISERING – ARBEIDSGIVERES BAGATELLISERING

Kampen om arbeidslivet er et av de sentrale temaene på Skandinavisk Velferdskonferanse (se ovenfor). Her er noe av bakgrunnen:Presset i arbeidslivet er økende. Utleie av arbeidskraft har blitt et ekspanderende forretningsområde og tallet på midlertidig ansatte vokser. Et felles europeisk arbeidsmarked med enorme lønnsforskjeller utnyttes grovt av kyniske arbeidsgivere. Økt konkurransepress skaper et utålelig arbeidsmiljø for mange, mens underbemanning og stoppeklokkementalitet tærer hardt på andre. Mindre kontroll over eget arbeid, økt stress, økt kontroll og mistillit ovenfra, mer utrygghet, grov utnytting av arbeidskraft og tvilsomme ansettelsesforhold florerer. Denne brutaliseringen av arbeidsforholdene gjør seg gjeldende på en rekke ulike områder, så vel innen privat som i offentlig sektor. Innen store deler av det offentlige protesteres det stadig sterkere mot detaljkontroll og utviklingen av mistillitsregimer. Samtidig ser vi en utvikling der meldinger om avvik og vanskelig arbeidsmiljø blir sett på som illojalt, og der arbeidsgiverne forsøker å bagatellisere situasjonen. Les Asbjørn Wahls artikkel.

 

6. TISA og TTIP: NYE LEKKASJER OG BLÅBLÅTT AVREGULERINGSTILBUD FORSTERKER URO

Etter lang tids stillhet kom det i løpet av mai 2016 nye lekkasjer både om TISA- og TTIP-forhandlingene, og den blåblå regjeringa la fram et revidert tilbud om hvor Norge vil avregulere sine tjenestesektorer. Trass myke formuleringer, og utenriksminister Brendes påstander om TISA-avtalens fortreffeligheter, er det som legges fram ikke egnet til å roe en kritisk befolkning. For velferdsstaten har laget en kort oversikt over TISA-TTIP-hendelsene mai 2016. Den finner du her.

 

7. ORANGE HELSE-SAKEN RULLER VIDERE I NORGE OG SVERIGE

I forrige nyhetsbrev skrev vi at helsebemanningsselskapet Orange Helse har blitt kastet ut av sykehusene og av Oslo kommune. Bakgrunnen var at Orange Helse har hatt for lav timelønn til sine vikarer og at selskapet har gjentatte og grove brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelsene på norske sykehus. Bruddene er godt dokumentert i en rapport utarbeidet av revisjonsfirmaet Deloitte. Den 5. mai ble det klart at også Bergen kommune avslutter sin avtale med Orange Helse om leveranse av hjemmesykepleie. Videre har saken fått stor oppmerksomhet i Sverige. Blant annet skrev Dala-Demokraten en lengre artikkel med tittel Slavkontrakt för sjuksköterskor. Vi har samlet en del av de svenske sakene her.

 

8. VELFERDSSTATENS NIGERIABREV

For velferdsstaten (og mange andre) har gjentatte ganger vist at NHO Service sine utregninger av hvor mye kommunene tilsynelatende kan spare på å konkurranseutsette tjenester, er et useriøst innlegg i debatten om effektive og gode tjenester i kommunene. Siste bidrag i denne diskusjonen er debattinnlegget Er NHO-analysene riktige? i Kommunal Rapport. Der går Einar Kåre Johnsen grundig gjennom noe av tallmaterialet i rapportene – og slakter det. Diskusjonen har så rullet med svar fra NHO Service, svar fra Johansen og nå sist igjen fra NHO Service.

NHO Service har selv sagt at de godt vet at deres beregninger ikke kan overføres til den kommunale virkeligheten. Vi har likevel tatt dette seriøst i 5 år, og argumentert imot. Det vil vi fortsatt gjøre, men vi har også gitt beregningene navnet «velferdsstatens Nigeriabrev».

 

9. UBER POP LEGGES NED I SVERIGE

Debatten om transportselskapet Uber har rast i Norge. Nå er det klart at selskapet legger ned sin virksomhet Uber pop i Sverige. Asbjørn Wahl har deltatt i internasjonale trepartsforhandlinger om dette selskapet, og er ikke overrasket: – Uber møter mye større motstand, problemer og vanskeligheter over store deler av verden enn det de hippe og tidsmessige lissom-modernistene som jubler i mange norske medier åpenbart kjenner til. De lar seg blende av en app, som ikke er mer avansert enn at unge data-nerder kan utvikle dem på gutte- eller jenterommet. Dessuten innfører nå taxiselskap etter taxiselskap slike apper for enkel betjening av sine regulerte transporttjenester. Generalsekretæren i TUAC (Trade Union Advisory Committee i OECD), John Evans, hadde følgende treffende betegnelse på Ubers rolle på en internasjonal faglig konferanse jeg nylig deltok på: «Det Uber gjør er å bruke det 21. århundrets teknologi til å føre oss tilbake til det 19. århundrets arbeidsforhold. Det har ikke noe med framskritt å gjøre.»

I mange land er tjenesten Uber pop allerede forbudt. I andre land foregår det rettssaker om deres tvilsomme organisasjonsmodell. I et utall andre steder foregår det rettssaker med folk som har blitt økonomisk lurt av Uber-sjåfører, samt ikke så rent få saker om kvinner som har blitt seksuelt misbrukt av sjåfører som det ikke er noen vandelskontroll av på forhånd, sier Wahl. Les Asbjørns artikkel om Uber fra januar 2016 her.

 

10. KOMMENTAR: HVOR ER PENGA, WESTERDALS?

I oktober 2015 skrev Dagens Næringsliv at den nåværende høyskolen Westerdals var blitt tappet av eierne for 100 millioner kroner. Dette rullet i gang den omfattende Westerdalsskandalen. Les Linn Hernings kommentar i Morgenbladet om Westerdalssaken. Hun skriver om Løvenskioldbrødrenes kommunikasjonsstrategi, høyresidens politiske gjemmelek og venstresidens manglende kunnskap om dagens kapitalisme. Siden kommentaren ble skrevet har Økokrim tatt ut siktelse mot Westerdals, og over 600 tidligere studenter har bestemt seg for å gå til sak mot skolen.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Kolstadgata 1

0652 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

 

Asbjørn Wahl, daglig leder

E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no

Mobil: 91611312

 

Linn Herning, rådgiver og nestleder

E-post: linn.herning(at)velferdsstaten.no

Mobil: 93082714

 

Helene Bank, spesialrådgiver

E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no

Mobil: 92667518

 

Svenn Arne Lie, rådgiver

E-post: svenn.arne.lie(at)velferdsstaten.no

Mobil: 97794112

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.