Nyhetsbrev: 4/2022

av | sep 28, 2022 | Nyhetsbrev

 

 

Arrangement: Globaliseringskonferansen 2022

Årets konferanse skal blant annet vise hvordan markedsfundamentalismen har fått innpass i alle samfunn, og hvilke strateger som har stått bak utviklingen. Nina Björk, James Meadway, Owen Jones, Linn Stalsberg, Ola Innset m.fl., deltar.

Les mer
 

___________________________________________________________________________________

 

Innlegg: Fritt behandlingsvalg – og ideelle virksomheter

Er egenerklæringer tilstrekkelig til å bekrefte at virksomheter er ideelle selskap? For velferdsstatens Cathrine Amundsen er i debatt i Dagens Medisin med Mestringshusene AS, et selvproklamert ideelt AS med kommersielle eiere.

Les mer
 

___________________________________________________________________________________

 

Kommentar: Makt i markedet

Mens alle diskuterer energiprisene står slagene om velferden. I velferden er det ikke Putins geopolitikk, men kommersielle eieres profittjakt som gjør samfunnet sårbart.

Les mer
 

___________________________________________________________________________________

 

Innlegg: Myter

Karita Bekkemellem, direktør for NHOs nye bransjeforening NHO Geneo, gjentar myter de selv har skapt om innholdet i Velferdstjenesteutredningen, skriver Cathrine Amundsen i Klassekampen.

Les mer
 

___________________________________________________________________________________

 

Kommentar: Markedet kan styres

Om man ser markedet som natur, er det ikke lenger rom for politikk. Når statsministeren uttaler seg som om dagens kraftmarked er en naturtilstand, begrenser han rommet for politikk. Det er alvorlig, skriver Linn Herning i sin faste spalte i Klassekampen.

Les mer
 

___________________________________________________________________________________

 

Arendalsuka: Rettferdig fordeling av medisinsk teknologi

Covid-19 pandemien har synliggjort fundamentale svakteter i dagens system for produksjon av medisiner. Hør denne panelsamtalen fra årets Arendalsuke, der For velferdsstatens Helene Bank deltar, om hvordan vi kan sikre tilgang av vaksiner, testutstyr, legemidler og teknologi også for de fattigste.

Les mer
 

___________________________________________________________________________________

 

Kommentar: Du er fri nå

Kampen mot klassesamfunnet tar utgangspunkt i den enkle grunnideen om at alle mennesker er like mye verdt og har lik rett til å leve gode liv. Da er det vanskelig å forsvare så store klasseforskjeller som vi har dagens Norge.

Les mer
 

___________________________________________________________________________________

 

Kommentar: Stater i staten

Det er lett å overse den fundamentale maktforskyvingen som har skjedd etter 40 år med markedsretting av offentlig sektor. Det vi tidligere kjente som staten, styres i dag av masse småkonger i en markedsstat.

Les mer
Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.