Hva søker du etter i dag?

Markedsretting

For Velferdsstaten kjemper mot markedsrettingen av offentlig sektor, til det beste for ansatte, brukere og samfunnet i sin helhet.

Arbeidsliv

Et verdig liv for lønnsmottakere avhenger av en sterk fagbevegelse som kjemper for å utvikle og opprettholde gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Velferdsstaten

Sterke offentlige velferdstjenester er et bolverk mot markedets makt, sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet, og sørger for like muligheter til landets innbyggere.

Folkestyre

Et demokratisk samfunn, bygget nedenfra og opp, er avgjørende for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Nyheter

Kronikk: Å selge skatt

Det er barnehagehøring igjen og mens gårdsbarnehager fyller sendeflater og debattspalter med sine bekymringer, går sugerøret global finans nå har i norsk barnehagesektor...

Nyhetsbrev: 1/2024

Avkommersialiseringsutvalget: Delutredning om ideelle velferdsaktører Avkommersialiseringsutvalget, som har fått i oppgave å utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i...

Innlegg: Bedre barnehager, ikke billigere

Christian Solberg mener i Nationen 31.01 at ulikheter i rammebetingelser skyldes at noen kommuner bruker minst mulig på barnehage. Det har han helt rett i - og hvorfor...

Innlegg: Gårdsbarnehager må velge

I Nationen 19. januar underspiller gårdsbarnehageier Christian Solberg de store interessemotsetningene blant private barnehager, som skyldes forskjeller i størrelse,...

Kommentar: Oslo vs. Norlandia

Det holder ikke med gode intensjoner i beinhard interessekamp.   Oslo kommune har tapt en rettssak mot velferdskonsernene Stendi og Norlandia. Alle som er skeptisk til...

Aktuelt

Innlegg: Foreldreundersøkelser måler ikke kvalitet

Innlegg: Foreldreundersøkelser måler ikke kvalitet

Nå har resultatene fra foreldreundersøkelsen for barnehage kommet, og de viser at vi foreldre jevnt over er fornøyde. Det viser hvor lite egnet undersøkelsene er til å si noe vesentlig om ståa i barnehagesektoren og om kvalitet. Foreldreundersøkelsen er...

les mer
Notat: Privatskoler i Norge

Notat: Privatskoler i Norge

I dette notatet gis det en oversikt over utviklingen av statsstøttede privatskoler i Norge. Privatskoler har alltid eksistert parallelt med den offentlige fellesskolen, men antallet skoler og elever var lenge svært lavt og var i all hovedsak tydelige religiøse eller...

les mer
Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

For velferdsstatens notat 2/2023: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023) presenterer en tidsserie som omfatter samtlige anbudsrunder som er gjennomført for sykehjem i Norge fra første anbud i 1997 til foreløpig siste rekommunalisering våren 2023, så langt vi...

les mer

Nyheter

Kronikk: Å selge skatt

Det er barnehagehøring igjen og mens gårdsbarnehager fyller sendeflater og debattspalter med sine...

Nyhetsbrev: 1/2024

Avkommersialiseringsutvalget: Delutredning om ideelle velferdsaktører...

Aktuelt

Innlegg: Foreldreundersøkelser måler ikke kvalitet

Innlegg: Foreldreundersøkelser måler ikke kvalitet

Nå har resultatene fra foreldreundersøkelsen for barnehage kommet, og de viser at vi foreldre jevnt over er fornøyde. Det viser hvor lite egnet undersøkelsene er til å si noe vesentlig om ståa i barnehagesektoren og om kvalitet. Foreldreundersøkelsen er...

les mer
Notat: Privatskoler i Norge

Notat: Privatskoler i Norge

I dette notatet gis det en oversikt over utviklingen av statsstøttede privatskoler i Norge. Privatskoler har alltid eksistert parallelt med den offentlige fellesskolen, men antallet skoler og elever var lenge svært lavt og var i all hovedsak tydelige religiøse eller...

les mer
Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

For velferdsstatens notat 2/2023: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023) presenterer en tidsserie som omfatter samtlige anbudsrunder som er gjennomført for sykehjem i Norge fra første anbud i 1997 til foreløpig siste rekommunalisering våren 2023, så langt vi...

les mer