Hva søker du etter i dag?

Markedsretting

For Velferdsstaten kjemper mot markedsrettingen av offentlig sektor, til det beste for ansatte, brukere og samfunnet i sin helhet.

Arbeidsliv

Et verdig liv for lønnsmottakere avhenger av en sterk fagbevegelse som kjemper for å utvikle og opprettholde gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Velferdsstaten

Sterke offentlige velferdstjenester er et bolverk mot markedets makt, sikrer økonomisk trygghet gjennom hele livet, og sørger for like muligheter til landets innbyggere.

Folkestyre

Et demokratisk samfunn, bygget nedenfra og opp, er avgjørende for å sikre en rettferdig og bærekraftig verden.

Nyheter

Nyhetsbrev 1/2022

Innholdsfortegnelse Barnevern som butikk PBL tyr til dårlig skjulte trusler for å hindre endringer i pensjonstilskuddet Venstresidens humanistiske tradisjoner COVID:...

Aktuelt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. For å øke den offentlige kontrollen med barnehagemidlene mente regjeringen at det...

les mer
V- krim

V- krim

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 22.03.2022 Blir 30.000 barnehagebarn ofre for velferdskriminalitet? Ny virkelighet fordrer ny politikk. Det må også gjelde på velferdsfeltet. Sist i en lang rekke saker...

les mer
Nyliberal faneflukt

Nyliberal faneflukt

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 22.02.2022 Ingen vil ta ansvaret for den nyliberale virkeligheten. Vi forstår verken nyliberalismen eller vår samtid om vi lar oss begrense av nyliberalistenes egne...

les mer
Barnevern som butikk

Barnevern som butikk

Skrevet av Mette Nord, leder Fagforbundet, Mimmi Kvisvik, leder Fellesorganisasjonen, Asbjørn Sagstad, Ideelt Barnevernsforum, Silje Marie Bergh Sveum, leder Landsforeningen for barnevernsbarn, Linn Herning, daglig leder For velferdsstaten. Innlegget stod på trykk i...

les mer
NHOs privatiseringskampanje

NHOs privatiseringskampanje

Av Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten NHOs valgkamp for større markeder for sine velferdsbedrifter drives med «solskinnshistorier» fra kommune- Norge. Kvæfjord og selskapet Humana er eksempelet direktør i NHO Service og Handel Torbjørn Furulund bruker i...

les mer

Nyheter

Kampen om nullprofitten

Skrevet av Cathrine S. Amundsen, nestleder For velferdsstaten Innlegget stod på trykk i...

V- krim

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen...

Aktuelt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Notat: Barnehager som selvstendige rettssubjekt

Dokumentasjonen på at dagens regulering av de private barnehagene ikke fungerer, er massiv. I 2019 sendte Solberg-regjeringen forslag til endringer i barnehageloven på offentlig høring. For å øke den offentlige kontrollen med barnehagemidlene mente regjeringen at det...

les mer
V- krim

V- krim

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 22.03.2022 Blir 30.000 barnehagebarn ofre for velferdskriminalitet? Ny virkelighet fordrer ny politikk. Det må også gjelde på velferdsfeltet. Sist i en lang rekke saker...

les mer
Nyliberal faneflukt

Nyliberal faneflukt

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget sto på trykk i Klassekampen 22.02.2022 Ingen vil ta ansvaret for den nyliberale virkeligheten. Vi forstår verken nyliberalismen eller vår samtid om vi lar oss begrense av nyliberalistenes egne...

les mer
Barnevern som butikk

Barnevern som butikk

Skrevet av Mette Nord, leder Fagforbundet, Mimmi Kvisvik, leder Fellesorganisasjonen, Asbjørn Sagstad, Ideelt Barnevernsforum, Silje Marie Bergh Sveum, leder Landsforeningen for barnevernsbarn, Linn Herning, daglig leder For velferdsstaten. Innlegget stod på trykk i...

les mer
NHOs privatiseringskampanje

NHOs privatiseringskampanje

Av Cathrine Strindin Amundsen, For velferdsstaten NHOs valgkamp for større markeder for sine velferdsbedrifter drives med «solskinnshistorier» fra kommune- Norge. Kvæfjord og selskapet Humana er eksempelet direktør i NHO Service og Handel Torbjørn Furulund bruker i...

les mer