Det råder en fryktkultur i helsevesenet, sier legene. Nei, sier helsedirektørene. Vi driller ungene til nasjonale prøver, sier lærerne. Se så fine resultater! sier direktorater og etater.
Har vi fått et elfenbenstårn i offentlig sektor, spør Linn Herning