Første utgivelse i skriftserien var oppropet "Vi krever et økonomisk løft for velferdssstaten", utgitt i 2000....