STAVANGER: Kartleggingen som nå er gjort i Stavanger, kan danne et grunnlag for å finne ut hvor en skal begynne å lete når det gjelder uheldig forvaltning av offentlige midler i kommersielle barnehager.