– Når NHO påstår at vi må ha større forskjeller i det norske samfunnet for å få flere i arbeid, er det i strid med det vi vet. Arbeidsløsheten er størst i de landene hvor forskjellene er størst, sier daglig leder i For velferdsstaten Asbjørn Wahl.