Regjeringen har som et tiltak mot smitte, laget en app som skal spore og lagre data ved at vi frivillig lar våre telefoner spores. Da skal vi få melding om vi har vært nær en smittet og gå i karantene. Det loves at dataene skal bli slettet hver 30. dag, men forskriften har unntak for forskning og for annen bruk – så etterbruk og sletting er usikker.