Ny tjenestemannslov i juli og ny igjen etter valget?

1. juli erstattes Tjenestemanns-loven med ny Lov om statsansatte. Norsk Tjenestemannslag (NTL) skriver at Tjenestemannsloven «har vært en viktig del av fundamentet som sikrer faglig integritet og rettsikkerhet og som har bidratt til at den norske forvaltningen har høy tillit og legitimitet» og krever at loven må omgjøres.

Ny tjenestemannslov i juli og ny igjen etter valget?

1.juli erstattes Tjenestemannsloven med regjeringens nye Lov om statsansatte, som har blitt vedtatt av et flertall i Stortinget og innført i ekspressfart. Norsk Tjenestemannslag (NTL) skriver i sin uttalelse at den nye loven raserer arbeidsvilkårene for statsansatte, og at nettopp disse vilkårene, som var forankret i den tidligere Tjenestemannsloven, «har vært en viktig del av fundamentet som sikrer faglig integritet og rettsikkerhet og som har bidratt til at den norske forvaltningen har høy tillit og legitimitet i befolkningen».

Både NTL og LO krever at en ny regjering må omgjøre disse endringene. LO skriver i sin kongressuttalelse om offentlig sektor at «LO kan ikke akseptere endringer som vil svekke forvaltningens faglige og politiske uavhengighet og vil arbeide for at svekkelser i tjenestemannsloven omgjøres.»

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit