Ressursside om offentlig-privat samarbeid (OPS)

For velferdsstaten mener at offentlig privat samarbeid (OPS) er
en måte å privatisere via bakveien. At OPS er en
form for privatisering kommer også klart frem i OPS-portalen
Norge
 sitt informasjonsark om OPS og privatisering. Her
defineres fem former for privatisering: 1. Salg av offentlig
virksomhet, 2. Etablering av offentlig foretak/aksjeselskap som er
privat deleid, 3. Anbudsutsetting/konkurranseutsetting, 4.
Konsesjoner, og 5. Offentlig privat samarbeid (OPS).

Å bruke OPS i utbyggingsporsjekter er altså en
privatisering av infrastrukturen. Løsningen er dyrere for
det offentlige, gir privat profitt og press på
arbeidsforhold.

Norsk rapport om offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid – Dyrt og dumt
(09.03.2011)

Andre saker om offentlig privat samarbeid fra For
velferdsstaten:
Sentralbanksjefen
advarer mot OPS
(27.09.2010)
Offentlig-privat
samarbeid i London ble pengesluk
(19.08.2010)
Kamp
om offentlig-privat samarbeid i Oslo
(19.08.2010)

Storbritannia vil reversere offentlig-privat samarbeid

(09.08.2010)

Fortsetter Kleppa kampen for private
samferdselsløsninger?
(11.05.2010)

Fortsatt debatt om offentlig privat
samarbeid
 (07.05.2010)

Johnsen avviser offentlig privat
samarbeid
 (26.03.2010)

Mer offentlig privat samarbeid?
 (23.03.2010)

Stortinget diskuterte offentlig privat
samarbeid
 (14.01.2010)
OPS: Eit originalt samarbeid (For
velferdsstaten, april 2005)
Se også For velferdsstatens temasider om privatisering,
konkurranseutsetting
og offentlig
privat samarbeid
.

Andre norske sider:
Manifest analyse:»Offentleg-privat sugerør – Lærdomar
frå dei kostbare erfaringane med OPS»

Ivar Johansen (SV) sin samleside om OPS
OPS-portalen
Norge
, med informasjonsark om OPS og privatisering
Vegvesenets OPS-prosjekter

Offisielle norske evalueringer av OPS i veisektoren:

Transportøkonomisk Insituttt og Dovre Groupe
(2007)


Dovre groupe (2010)

I tillegg kom Riksrevisjonen i 2009 med kraftig kritikk av Statens Vegvesen, blant
annet for manglende kontroll på konkurranseutsettingen
av drift og vedlikehold av veinettet.

Norsk media og debatt:
 ‘OPS – dyrt og dumt’ Kronikk av Halvard Bakke i
Dagens Næringsliv 09.03.2011
Dette må vi lære av Kronikk av
Eddie Whyte, nestleder Fagforbundet Vestfold, (Tønsberg blad
27.04.2010)
Årsak til finanskrisen Tilsvar til
Whyte fra Svein Flåtten, stortingsrepresentant, fylkesleder
Høyre, (Sandefjord blad 06.05.2010)
Samfunnsmessige fordeler? Svar fra Whyte,
(Gjengangeren 06.05.2010)

OPS er ikke veien å gå
 kronikk av Geir Mosti,
nestleder i Fagforbundet (Nationen 15.04.2010)
OPS – et bedrag (Jarlsberg avis
22.03.2010)
Advarer mot OPS (Klassekampen 28.07.2005)

Internasjonale erfaringer (English):
Failing public-private partnerships: new
report
 (European Federation of Public Service Unions,
23.03.2010)
Flawed, failed and abandoned – Canadian and
international evidence
 (report in pdf, Otario Health
Coalition, march 2005) 
Public risk
for priate gain?
 (report in pdf, Unison, july 2004)
Paying for
private profitt 
(report in pdf, Australian unions,
august 2003

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.