Nyhetsbrev 1/2006

av | feb 14, 2006 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev januar 2006.

1. Velferdskonferansen 2006 – full mobilisering!
2. Hva skjedde på WTO-toppmøtet?
3. Nytt tidsskrift med tema «velferd»
4. Plikt og profitt i ny bok
5. EUs tjenestedirektiv – status
6. Privat er billigere og mer effektivt!!!
7. «Svaret er arbeidslinja – hva var spørsmålet?»
8. «Taper på Fremskrittspartiets politikk»

———————————————————————-

1. VELFERDSKONFERANSEN 2006 – FULL MOBILISERING!

Statsråder og stortingsrepresentanter kommer, seks forbundsledere bidrar, en rekke eksperter og sentrale representanter for brukerorganisasjoner og velferdsinstitusjoner stiller opp, forskere og lokale tillitsvalgte deltar. Kommer du?

Det dreier seg selvfølgelig om For velferdsstatens storsatsing i år – Velferdskonferansen 2006: Ny kurs, nye løsninger (program og påmelding på vår hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no/). På konferansen stiller vi spørsmålet om hva som er alternativene til den markedsliberalistiske utviklingen? Hva kan en ny politisk kurs bety i praksis? Det hele skjer i Oslo Kongressenter/Folkets Hus, 6.-7. mars. Over to dager skal vi gjennomføre en rekke plenumsmøter og seminarer om de fleste områder innen velferdsstaten.

Hittil har det gått litt trådt med påmeldinger, så nå må alle kluter settes til. Vi minner om påmeldingsfristen 15. februar. I Soria Moria-erklæringen skriver regjeringspartiene at «Vi vil invitere alle med i arbeidet med å gi landet og samfunnsutviklingen en ny retning.» Vi tar begjærlig i mot denne invitasjonen. Konferansen er derfor ment å bidra til dialog mellom den nye regjeringen og regjeringspartiene, og de som besitter den konkrete fagkunnskapen ute på arbeidsplassene og i organisasjonslivet, samt brukerne av de offentlige tjenestene. Alle som ønsker å bidra til å fylle konkret innhold i regjeringens løfter om «ny kurs» har anledningen nå.

———————————————————————-

2. HVA SKJEDDE PÅ WTO-TOPPMØTET?

Toppmøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Hongkong før jul ble, etter et formidabelt press mot utviklingslandene, avsluttet med enighet om en ministererklæring. Denne erklæringen fordømmes i sterke ordelag fra frivillige organisasjoner verden over.

Forhandlingene i WTO dreier seg først og fremst om markedsadgang for de multinasjonale selskapene – ikke om økonomisk utvikling og utjevning, som enkelte påstår. Utviklingsland nektes å beskytte sine umodne industrier, slik de rike landene selv gjorde da de bygde opp sin økonomi. Gjennom GATS-avtalen skal tjenestesektoren, inkludert offentlige tjenester, gjøres til handelsvarer på et internasjonalt marked. Innen landbruket er det agrobusiness-interessene som fremmes på bekostning av bønder, matvaresikkerhet og -suverenitet.

Daglig leder i For velferdsstaten har oppsummert toppmøtet her: http://www.velferdsstaten.no/globalisering/wto_gats/WTO+vakler+videre.html. På Handelskampanjens hjemmeside (http://www.handelskampanjen.no/) kan dere finne ytterligere informasjon, inkludert pekere til andre viktige nettsteder.

———————————————————————-

3. NYTT TIDSSKRIFT MED TEMA «VELFERD»

Radikalt økonominettverk, som For velferdsstaten yter støtte til, har markert seg i flere media den senere tid med artikler om aktuelle tema, blant annet i Klassekampen, der de har en fast spalte (Kron og mynt), og i Morgenbladet. Nettverket utgir også en egen skriftserie, RØST. I deres nyeste publikasjon, «Velferd», er det samlet en del artikler som søker å belyse de forhold som ligger bak utviklingen av dagens velferdsstat. I heftet diskuteres også mulighetene for å videreutvikle velferdsstatens ordninger. Daglig leder i For velferdsstaten er en av bidragsyterne. Oversikt over artiklene, samt mulighet til å bestille heftet, finnes på deres hjemmeside: http://www.okonominettverket.no/R_ST/R_ST__Velferd/index.html

———————————————————————-

4. PLIKT OG PROFITT I NY BOK

For de som er filosofisk anlagt, er en svensk bestselger, nå oversatt til norsk, egnet som et apropos til den moderne anbudsutsettingen av bestemor og bestefar.
Boka «Plikten, profitten og kunsten å være menneske» av forfatteren Göran Rosenberg ble til i kjølvannet av at svigerfaren ble plassert på et offentlig finansiert, men profittdrevet, privat sykehjem. Oppholdet ga opphav til dypsindige refleksjoner i skjæringspunktet mellom menneskelige relasjoner og offentlig politikk.

Rosenberg bruker bl.a. den romerske tenkeren Cicero i sin omtale av pliktens endrede rolle i dagens samfunn. Cicero hevder at evnen til å føle en forpliktelse, til å gjøre noe utover sitt eget liv og sin egen nytte, er det som gjør oss til mennesker. Nå har plikten veket for profitten, mener Rosenberg – ikke profitt i snever forstand, men som styrende prinsipp for mennesker og virksomheter. «Har vi ikke trodd at det å løfte velferdsoppgavene ut av det offentliges gammeldagse grep skulle gi oss en mer lysende framtid – frigjort fra A4-formatet og tilpassa individuelle behov?, skriv redaktøren i Bergens Tidende i sin omtale av boka (http://www.bt.no/meninger/article235003.ece).

———————————————————————-

5. EUs TJENESTEDIREKTIV – STATUS

EUs tjenestedirektiv, som kan åpne for massiv sosial dumping i Europa, ligger for tida til behandling i EU-parlamentet. Der skal det opp til første plenumsvotering den 15. februar. I dagene før (11. og 14. februar) er det varslet omfattende demonstrasjoner mot direktivet i Strasbourg – både fra europeisk fagbevegelse og fra en rekke andre organisasjoner. Her er pekere til ytterligere informasjon om direktivet:
http://www.nationen.no/meninger/Kronikk/seierstads_kronikker/article1895964.ece
http://www.unio.no/webnew/UHOsite.nsf/DocID/00B6034B5BF1197EC12570ED0045FA0A?OpenDocument&cat=Nyheter+|+Nyheter
http://www.neitileu.no/show.php?page=single&id=9726&cat=61
http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/home/artical_categories/nyheter/2006/january/eu_press_gir_oekt_motstand_i_sverige

———————————————————————-

6. PRIVAT ER BILLIGERE OG MER EFFEKTIVT!!!

Renholder Ali Hassan hadde på det meste 83 timers arbeidsuke hos ISS Norge. Dette er over det dobbelte av hva norsk lov tillater. Fra i fjor sommer og fram til helsa hans sa stopp like før jul, hadde han ikke hatt en eneste frihelg. Arbeidskontrakten hans var imidlertid bare på en time pr. uke. Da han ble syk, ville ikke ISS betale sykepenger. Les mer i Finnmark Dagblad: http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article1928356.ece

———————————————————————-

7. «SVARET ER ARBEIDSLINJA – HVA VAR SPØRSMÅLET?»

Arbeidslivet brutaliseres, innvandrere har ekstraordinære problemer med å få jobb, det blir stadig flere trygdemottakere. Dette og mer til pareres fra myndighetene med ett standardsvar, som knapt nok bidrar til å løse problemene: Arbeidslinja. Les denne tankevekkende kommentaren i Nationen: http://www.nationen.no/meninger/article1925156.ece

———————————————————————-

8. «TAPER PÅ FREMSKRITTSPARTIETS POLITIKK»

Fremskrittpartiet vil gjerne framstå som det nye arbeiderpartiet. Fagforbundets leder, Jan Davidsen, viser i kronikk i Dagsavisen at det kan bli problematisk: http://www.dagsavisen.no/debatt/article1925682.ece

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.