Nyhetsbrev 2/2007

av | sep 14, 2007 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev august 2007

Innhold:
1. Gode konferanser – Godt velferdsvalg!
2. Konferanse om industri og velferd
3. Konferanse om helsereformen og lokalsykehusene
4. Kommunalkonferansen 2007
5. Kvinner på tvers-konferansen
6. Konferanser om EUs tjenestedirektiv, sosial dumping og avtalefestet pensjon
7. Europas sosiale forum til Malmø
8. For velferdsstaten har flyttet

———————————————————————-

1. GODE KONFERANSER – GODT VELFERDSVALG!

I denne utgaven av For velferdsstatens nyhetsbrev bidrar vi med informasjon om en rekke interessante konferanser, som arrangeres ut over høsten – med fokus på flere aktuelle velferdsområder. Her er det mye god skolering og mange gode debatter i vente. Ellers oppfordrer vi selvfølgelig alle og enhver om å kaste inn noen ekstra krefter fram til kommune- og fylkestingsvalget den 10. september. Det dreier seg ikke bare om å velge riktig velferds-parti, men også om å opprettholde presset på partiene i retning av gode, offentlige velferdstjenester. Lykke til!
———————————————————————-

2. KONFERANSE OM INDUSTRI OG VELFERD

I samarbeid med flere fagforbund, bransjeorganisasjoner og fagmiljøer arrangerer NORISS en konferanse om industri- og velferdsutvikling på LOs konferansesenter på Sørmarka den 28. august. Norsk Institutt for Strategiske Studier – NORISS – er et nyetablert senter for anvendt forskning og strategisk analyse om norske muligheter og utfordringer. Innledere på konferansen er bl.a. Stein Lier Hansen fra Norsk Industri, Jan Davidsen fra Fagforbundet, Leif Sande fra fagforbundet Industri og Energi, Håkon Hynne fra Sintef, Svein Guldal fra Bondelaget, Harald Gether fra NTNU, Carlota Perez fra Cambridge University og Erik Reinert fra NORISS og Tallinn University. Flere opplysninger, program og påmelding her: www.noriss.no/

Dagen før arrangerer NORISS samme sted en konferanse der de setter fokus på finanskriser i kapitalismen, med en rekke internasjonale størrelser. Hele konferansen foregår på engelsk. Flere opplysninger finnes samme sted som for ovenfor nevnte konferanse.
———————————————————————-

3. KONFERANSE OM HELSEREFORMEN OG LOKALSYKEHUSENE

Folkebevegelsen for lokalsykehusene arrangerer sammen med aktøren Attente konferansen «Helsereformen og lokalsykehusene – en alternativ evaluering» i Oslo Kongressenter / Folkets Hus den 3. september. Blant innlederne finner vi statssekretær Arvid Libak, lege Mads Gilbert, direktør John-Arne Røttingen, forsker Inger-Marie Stigen, varaordfører Anna J. Avdem og nestleder i LOs næringspolitiske avdeling, Fanny Voldnes. Inga-Marte Thorkildsen, Inge Lønning og Magnhild Meltveit Kleppa stiller i et debattpanel. Ytterligere opplysninger: www.attente.no/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=1
———————————————————————-

4. KOMMUNALKONFERANSEN 2007

Mandag 20. august er siste sjanse til å melde seg på den årlige Kommunalkonferansen, som denne gangen arrangeres på Gardermoen 4.-5. september. Kommunal ’07 er den trettende kommunalkonferansen i regi av LO Kommune. Konferansen har etablert seg som en viktig møteplass for kommunal sektor. Her samles politikere, kommunale ledere, fagfolk, representanter for brukerorganisasjoner og tillitsvalgte – kort sagt alle som er opptatt av kommunesektoren og hvordan den skal utvikle seg.

Under tittelen «Trygg framtid – hvordan møte velferdsstatens utfordringer?» settes søkelyset på den nordiske velferdsmodellen og hvilke utfordringer den vil møte i de kommende tiår. Problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap settes på dagsordenen. Justisministeren og andre dyktige innledere vil belyse utfordringer og dilemmaer politikere og administrasjon vil bli stilt overfor i årene framover. Program og påmelding: http://forrige.fagforbundet.no/kommunal_07/
———————————————————————-

5. KONFERANSER OM EUs TJENESTEDIREKTIV, SOSIAL DUMPING OG AVTALEFESTET PENSJON

En rekke lokale LO-avdelinger arrangerer sammen med Nei til EU en konferanse om EUs tjenestedirektiv og sosial dumping på LOs studiesenter på Sørmarka den 12. september kl. 17. Innledere blir Hans O. Felix, leder i El&IT forbundet, Per Østfold, leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Helge Larsen, leder i LO i Haugesund og avdeling 057 Fellesforbundet (ikke bekreftet) og Maria Walberg, Nei til EU og Attac. Påmelding kan sendes Boye Ullmann på e-post: viggohu@online.no eller Hilde Nylen på e-post: hilde.nylen@neitileu.no. Ytterligere informasjon finnes her: www.neitileu.no/hva_skjer/konferanse_om_eus_tjenestedirektiv_og_sosial_dumping

Dagen etter arrangerer Aksjon forsvar AFP, sammen med LO i Oslo, en konferanse om avtalefestet pensjon samme sted. Blant innlederne her finner vi Kleiv Fiskvik, Bjørgulf Claussen, Siri Jenssen, Hans O. Felix, Randi Reese, Per Østvold, Klemet Rønning-Aaby, Stein Reegård/Eystein Gjelsvik og Stein Aamdal. Ytterligere opplysninger finnes her: http://www.forsvarafp.no/
———————————————————————-

6. KVINNER PÅ TVERS-KONFERANSEN

Årets Kvinner på tvers-konferanse, som arrangeres i Oslo 22.-23. september, har likelønn og pensjon som tema. Innledere er blant andre leder av Likelønnskommisjonen, Anne Enger, Kine Juel fra Innbyggerinitiativet mot lokal lønn i Oslo, Torill Nustad fra Kvinnefronten, koordinator for Kvinner på tvers, Siri Jensen og Kristin Engh Førde, redaktør av Fett. Påmelding innen 10. september. Program og opplysninger: home.no.net/kptvers/
———————————————————————-

7. EUROPAS SOSIALE FORUM TIL MALMØ

Det neste Europas sosiale forum (ESF) vil for første gang bli arrangert i Skandinavia – mer presist i Malmø i september 2008. Forberedelsene er i full gang, og arrangementet blir sett på som en felles, skandinavisk oppgave, og norske organisasjoner og aktivister inviteres med. 14.-16. september i år arrangeres en alleuropeisk planleggingskonferanse i Stockholm (den såkalte European Preparatory Assembly). Organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å engasjere seg i arbeidet bes sende en e-post til aksjon(at)velferdsstaten.no for ytterligere informasjon. Følg med på http://www.fse-esf.org/
———————————————————————-

8. FOR VELFERDSSTATEN HAR FLYTTET

Vårt tidligere kontor i Operapassasjen ved Youngstorget i Oslo har fått nye eiere og skal bli del av nytt hotell. For velferdsstaten har derfor flyttet og fått ny adresse. Vi leier nå kontor av Fagforbundet i Keysersgt. 15. Postadressen er Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.