Kjersti Barsom tar saken om HR og Lean videre fra Trondheimskonferansen til Velferdskonferansen

Johansen møtte massiv motstand da han på helgens Trondheimskonferansen presenterte følgende poeng:
– Jeg har merket meg at enkelte sier: «Kan du garantere at vi aldri vil få noen arbeidsrettssak mot våre interesser i EU-domstolen?» Til det vil jeg svare at Norge er tjent med rettsstaten. Å skulle garantere utfall av saker i domstolene utfordrer grunnleggende rettsprinsipper. Jeg har aldri møtt en advokat som kan garantere utfallet av en rettssak. Samfunn der noen kan garantere utfallet av en rettssak vil jeg helst holde meg unna. Dommere driver rettsvesenet. Politikere driver politikk. Vår respekt for folkeretten, FN- og EU-domstolene er grunnleggende.
Arbeiderpartiets sekretær rundet av med å slå fast at det er helt uaktuelt for Ap å gå inn i en prosess der tilknytningen til EØS blir tatt opp til vurdering.

Massiv kritikk
Deretter braket det altså løs. 44 tok ordet. Én støttet, resten var kritiske. Blant de kritiske høydepunktene var Kjersti Barsok, sekretær i NTL Sentralforvaltning og nestleder i LO i Oslo. Hun sa «Hvorfor ser vi så mye mistillit i offentlig sektor? Vi vil ikke ha Lean og HR. Vi trenger tydelige signaler. På gjensyn på Velferdskonferansen!». Kjersti Barsok kommer på Velferdskonferansen 15. april for å dele sin analyse om HR og Lean production.

Les flere replikker på Johannesen innspill i egen artikkel i Arbeiderbladets nettavis.

 

Velferdskonferansen 2013
Velferdskonferansen 2013 går av stabelen i Oslo 15. april på Folkets Hus/Oslo Kongressenter under tittelen «Slik vil vi styre offentlig sektor!». Det er For velferdsstaten som arrangerer konferansen. Les mer om Velferdskonferansen 2013 her og meld deg på konferansen her.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.