Ta tilbake sykehusene!

«De tok
tilbake sykehusene»
heter en rapport ny rapport som er
utarbeidet av De Facto på oppdrag av For velferdsstaten.
Tidlig på 1990-tallet organiserte Storbritannia sykehusene
som foretak og innførte bestiller- utførermodeller.
Men da det skotske parlamentet fikk ansvaret for helsepolitikken i
1999 ble systemet reversert og i 2004 ble hele foretaksmodellen
avviklet i Skottland. Resultatet av snuoperasjonen får
nå ros av den skotske riksrevisjonen og er brennaktuell i den
norske debatten om organiseringa av Helse-Norge.

Rapporten ble lansert i forbindelse med Velferdskonferansen
2009
som hadde fokus på New Public Management (NPM). NPM
går kort ut på å bruke metoder for privat
forretningsdrift i offentlig sektor, som har helt andre mål.
Privatisering og konkurranseutsetting er en sentral del av NPM.
Regjeringen har erklært at den ikke skal drive
konkurranseutsetting og privatisering, og at den ikke driver med
NPM. Men da sykehusreformen kom i 2002, førte
regnskapsmetodene til at det ble stor gjeld og store underskudd i
foretakene over natta. Stykkprisfinansiering og andre
belønningsmåter har dessuten ført til
uhensiktsmessige prioriteringer i helsesektoren. Professor i
økonomi Bjarne Jensen på Høgskolen i Hedmark
har dokumentert dette (les
her
)

«De tok tilbake sykehusene» er skrevet av Roar Eilertsen i De
Facto. Bakgrunnen er den kontinuerlige krisen i sykehusforetakene
her til lands. Rapporten går grundig inn på erfaringene
fra Skottland og New Zealand som har hatt omfattende NPM-styring,
ikke minst innen helsesektoren. Alt for flere år siden har
begge landene stoppet opp og reversert, Lengst i så
måte har Skottland gått (se utdrag med
resultater
). Her har man tilbakeført sykehusene
helt til det offentlige og avskaffet de styringsinsentivene som var
tilpasset konkurranse. Den skotske riksrevisjonen roser styring og
måloppnåelse.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.