Forvaltning, ikke forretning!

Les hele innlegget:
«Offentlige foretak og alternativer til New Public
Management»

Mette Nord, som snakket under temaet «Offentlige foretak og
alternativer til New Public Management», fulgte opp Jan Davidsens oppgjør med New Public
Management
 på Fagforbundets landsmøte i
2009.

Les også sak i «Det er lov å snu» i Fri fagbevegelse.

 

Uttdrag fra Mette Nords innlegg:

I Norge hadde vi, etter generasjoners kamp for å sikre
fordeling av makt og resultatene av felles innsats, en stor
offentlig sektor. Den inkluderte televerk, kringkasting, transport,
infrastruktur i tillegg til helse, utdanning, vann og renovasjon,
for å nevne noe.

Sterke fagorganisasjoner med støtte fra kommunenorge, slo
ring  om de universelle tjenestene. Vi skulle yte etter evne
og motta etter behov, uansett hvilke forutsetninger vi hadde i
utgangspunktet. Dette  gjorde det vanskelig å
privatisere direkte. Norge, og en del andre europeiske land, fikk
derfor betegnelsen trege reformister. Det måtte annen lut
til.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.