LO om økonomistyringssystem og virksomhetsregnskap

LO har laget en samleside
om økonomistyringssystemet
og en egen side med
oversikt over rapporter som LO har bestilt om
temaet.
 Se også LOs
høringsuttalelse om periodiserte virksomhetsregnskaper

(09.01.2009)

For velferdsstaten har sett særlig på
regnskapsmodeller i det offentlige i heftet
» Når tall blir politikk»
som kan bestilles på
e-post.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.