Empati under press

Artikkelen «Empati under press» skrevet av Arne Johan
Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, ble
først publisert i Sykepleien nr.3 2010.
Artikkelen er tidgjengelig både som
pdf
og som nettsaksykepleien.no.
Sykepleien er utgitt av Norsk sykepleierforbund.

Les mer om New Public
Management
på For velferdsstatens temasider om Offentlig
styring

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.