Energimakt i Norge

av | mar 12, 2010 | Klimakrise

Arbeiderpartiets sorte hull (Dagsavisen
10.03.2010, kommentar av Helge Ulstein)

Meiner kraftkrisa var uråd å
føresjå
 (Dag og tid 12.03.2010) 

Dag og tid skrev i høst om maktkonsentrasjon i den norske
klimapolitikken. Den gang var utgangspunktet Åslaug Hagas
kritikk av «et oljesvart jerntriangel» bestående av Olje- og
energidepartementet, Finansdepartementet og Statsministerens
kontor.
Langar ut mot økonomane (Dag og tid
01.10.09)

Les mer på For velferdstatens temasier om
klima og energi

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.