Innledere på Velferdskonferansen 2010

 Oppdatert 27.08.2010

 

                         

Anita Solhaug, 1. nestleder i Norsk Tjenestemannslag
(NTL)

Innleder på seminar B2
”Tidstyvene: byråkratisering og mistillit i
utdanningssektoren”.

 

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske
språk
 ved Universitetet i Oslo.

Les hans kronikk «Empati under press» om New Public
Managements innvirkning på arbeidslivet. Innleder på
seminar A3 ”Dårlig arbeidsmoral – eller krevende
arbeidsliv?”

 

Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten.
Asbjørn Wahl skal innlede
på seminarene A3 ”Dårlig arbeidsmoral –
eller krevende arbeidsliv?”, C4 ”Framtidas klima
– en kamp om samfunnsmakt” og avslutningssesjonen
tirsdag ”Vår velferdspolitikk”.

 

Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge.

Deltar på seminar A2″Kontroll med finansmarkedene: En
forutsetning for fremtidas velferd» og med appell på
avslutningssesjonen.

Bent Sofus Tranøy, statsviter og forsker
ved
Høgskolen i
Hedmark
. Blant annet medlem i
regjeringens finanskriseutvalg og forfatter av
boka Markedets makt over sinnene.

Deltar på seminar A2″Kontroll med finansmarkedene: En
forutsetning for fremtidas velferd» og seminar B1 «Konsultokratiet:
Når dyre råd blir dårlige»

 

Bjarne Jensen, professor ved institutt
for økonomi ved 
Høyskolen i
Hedmark
. Har blant annet vært
medforfatter av rapporten
«Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer –
Samhandling, lokalsykehus og offentlig
økonomi»
 (2010).

Bjarne Jensen innleder på seminar C3
”Sykehus i krise – hvordan gjenerobre
kontrollen?”.

 

Bjørn Pettersen, prosjektleder for Kvalitetskommuneprogrammet.
Bjørn Pettersen innleder om
Kvalitetskommune programmet på seminar C1 ”Offentlig
styring og kvalitet: Ta tjenestene tilbake”.

  

  

Bård Vegard Solhjell, parlamentarisk
leder i
Sosialistisk Venstreparti.Bård
Vegard Solhjell stiller til debatt med de andre to parlamentariske
lederne fra de rødgrønne partiene om
rødgrønn velferdspolitikk. Plenumssesjonen tirsdag
kl.09.00 

 

  

Dag Seierstad, rådgiver i SVs
stortingsgruppe,
kom i 2009 med boka «Den nye kampen om arbeidslivet«. Seierstad skal innlede om utviklingen i europeisk arbeidsliv
på seminaret B3 ”Arbeidsliv i oppløsning:
Midlertidig, utleid og underbetalt”.

 

Daniel Suhonen, svensk sosialdemokrat,
sjefsredaktør, debattant og forfatter
. Shuonen
er blant annet medforfatter av boka «Åtta år med Reinfeldt. Vad varje väljare
bör veta om högeralliansens politik
» (2006) og
oppfølgeren «Bokslut Reinfelt» (2010). Suhonen innleder
på åpningssesjonen. Les lengre presentasjon av
Suhonen her.

 

 

 

David Price, forsker ved Centre for
International Public Health Policy
(Universitetet i
Edinburg).
Price har vært en sentral figur i
kampen mot markedsrettingen av helsetjenestene i Storbritannia.
Han er også kjent for sitt grundige arbeid om
fallgruvene med offentlig-privat samarbeid (OPS). Innleder på
å seminar C3 ”Sykehus i krise – hvordan
gjenerobre kontrollen?” og på avslutningssesjonen. Les
mer om David Price her.

 

 Erna Hagensen, forbundsleder i
Norsk a
rbeidsmandsforbund.

Erna Hagensen skal innlede på seminar B3 ”Arbeidsliv
i oppløsning: Midlertidig, utleid og underbetalt”.

 

 

 

 

Evy Ann Eriksen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet med ansvar
for videregående opplæring i Utdanningsforbundets
sentralstyre. Hun er pgså Utdanningsforbundets
representant i For velferdsstatens styre. Innleder på seminar
A1: ”Lønnsomhet og mistillit: Det offentlige i ny
drakt”.

 

 

 

 

Fanny Voldnes, registrert revisor, cand.philol
og leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet
. Fanny Voldnes skal innlede
på A1 ”Lønnsomhet og mistillit: Det offentlige i
ny drakt”.  

 

 

Gerd Kristiansen, nestleder LO

Gerd Kristiansen skal åpne konferansen.

 

 

 

Gunn Imsen, professor ved Pedagogisk Institutt
NTNU
.

Gunn Imsen skal delta i seminaret B2 ”Tidstyvene:
byråkratisering og mistillit i utdanningssektoren”.

 

 

 

Guttorm Schjelderup, professor ved Norges
Handelshøyskole.

Innleder på seminaret A2 ”Kontroll med
finansmarkedene: En forutsetning for framtidas velferd”.

 

 

Hanne Sand, rektor ved Kjenn
Ungdomskole
i Lørenskog.

Innleder på seminaret B2 «Tidstyvene:
Byråkratisering og mistillit i utdanningssektoren».

 

 

 

Hans Olav Felix, forbundsleder i EL & IT
forbundet
.

Innleder på seminaret C2 «Naturressurser og
infrastruktur: Felleseiendom til salgs?».

 

 

 

 

 

Helene Bank, spesial rådgiver i For
velferdsstaten

Innleder på seminarene B1 ”Konsultokratiet:
Når dårlige råd blir dyre” og C1
”Offentlig styring og kvalitet: Ta tjenestene
tilbake”.

 

 

 

Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet.

Helga Pedersen stiller til debatt med de andre to
parlamentariske lederne fra de rødgrønne partiene om
rødgrønn velferdspolitikk. Plenumssesjonen tirsdag
kl.09.00

  

 

 

Jan Davidsen, forbundsleder i Fagforbundet.

Jan Davidsen skal avslutte konferansen.

 

 

Karin Gustavsen, sosionom og sosiolog ved
Telemarksforskning

Innleder på B4 ”Fattigdom i
overfoldssamfunnet”.

 

Kjell Lars Berge, professor i nordisk språk og litteratur
på Institutt for lingvistsiske og nordiske studier
ved
Universitetet i Oslo
, UiO. Kjell Lars Berge underviser i
tekstvitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon. Han skal
gi en retorikkanalyse av debatten om rødgrønn
velferdspolitikk.

 

 

 

Lars Haltbrekken, leder i Norges
Naturvernforbund
.

Lars Haltbrekken skal diskutere klimakamp på seminaret C4
”Framtidas klima – en kamp om samfunnsmakt”.

 

 

 

Linn Hemmingsen, leder Fagforbundet Ungdom.

Linn Hemmingsen skal holde appell
under avslutningssesjonen. 

 


 

 

 

Linn Herning, rådgiver i For
velferdsstaten

Innleder på seminarene A4 ”Pirat sektor:
Kommersielle aktører i velferden” og C2
”Naturressurser og infrastruktur: Felleseiendom til
salgs?”

 

 

 

Linn Stalsberg, skribent og
frilansjournalist

Linn Stalsberg deltar på seminaret C4 om
«Dårlig arbeidsmoral – eller krevende arbeidsliv?» 

 

Lisbet Normann, forbundsleder i
Norsk
syk
epleierforbund.

Sykerpleierstreiken i år hadde slagordet «Nei til
pirat-sektor». Hovedkravet var tariffavtale. Lisbeth
Normann deltar på seminaret A4 ”Pirat sektor:
Kommersielle aktører i velferden”.

 

  

Mia Vabø, forskningsleder ved Norsk institutt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring
, NOVA.
Vabø
innleder på seminaret ”Konsultokratiet: Når
dårlige råd blir dyre”.

 

Maria Walberg, samfunnsøkonom, rådgiver i
LO
og tidligere nestleder i Attac Norge.

Innleder på seminaret A2 ”Kontroll med finansmarkedene:
En forutsetning for framtidas velferd”.

 


 

Mette Nord, nestleder i Fagforbundet.

Innleder på seminaret A2 ”Kontroll med
finansmarkedene: En forutsetning for framtidas velferd”.

 

 

Michael Apple, Professor of Curriculum and Instruction and Educational
Policy Studies ved University of
Wisconsin-Madison
. Les Solveig M. L.
Gullings presentasjon av Michael Apple. Innleder
på åpningssesjonen og seminaret
B2 ”Tidstyvene: byråkratisering og mistillit i
utdanningssektoren”.

 

 

 

Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet.

Innleder på åpningssesjonen.

 

 

 

Ommund Stokka, ungdomssekretær Industri og
Energi

Deltar med appell på avslutningssesjonen.

 

Randi Reese, forbundsleder i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger,
sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere
(FO).

Innleder på avslutningssesjonen.

 

 

 

Richard Wilkinson, professor i
sosialepidemologi
og forsker ved forskningsprosjektet
The
Equality trust
. Han er også en av hovedforfatterne
av boka «The spirit level – Why Equality is Better for Everyone
(2010). Les artikkelen «Økonomisk ulikhet skader
folkehelsa»
 på For velferdsstatens hjemmesider.
Wilkinson skal holde hovedinnlegget i åpningssesjonen og
delta på seminar B4 ”Fattigdom i
overfoldssamfunnet”.

 

Roger Bjørnstad, forskningsleder ved Statisktisk sentralbyrå
(SSB
).
Innleder på seminar B4 ”Fattigdom i
overfoldssamfunnet”.

Ronnie Hall, internasjonal miljøaktivist,
forsker og skribent.
Les presentasjon av Ronnie Hall

her
. Innleder på seminaret C4 ”Framtidas klima
– en kamp om samfunnsmakt”. 
 

Roar Eilertsen, forsker ved DeFacto – kunnskapssenter
for fagorganiserte
.
Innleder på seminaret A1
”Lønnsomhet og mistillit: Det offentlige i ny
drakt”.

 

 

Stein Stugu, forsker ved DeFacto –
kunnskapssenter for fagorganiserte
.
Innleder på seminaret B3 «Arbeidsliv i oppløsning:
Midlertidig, utleid og underbetalt».

 

 

 

Sturla Stålsett, generalsekretær i
Kirkens
bymisjon
.

Har blant annet skrevet kronikken «Kampen om kronene – ideell omsorg under
press
» stod på trykk i Aftenposten 01.10.2008.

Innleder på seminaret A4 ”Pirat sektor: Kommersielle
aktører i velferden”.

 

Trygve Magnus Slagsvold Vedum, parlamentarisk leder i
Senterpartiet.
Vedum stiller til debatt med
de andre to parlamentariske lederne fra de rødgrønne
partiene om rødgrønn velferdspolitikk.
Plenumssesjonen tirsdag kl.09.00

 

 

 

 

Unni Hagen, rådgiver i Fagforbundet, og medforfatter av
rapporten
«Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer –
Samhandling, lokalsykehus og offentlig
økonomi»
 (2010).

Innleder på seminaret C3 ”Sykehus i krise –
hvordan gjenerobre kontrollen?”.

 

 

Yngve Nilsen, historiker og forsker ved Institutt for innovasjon og
økonomisk organisering
, Handelshøyskolen BI.

Innleder på seminaret B1 ”Konsultokratiet: Når
dårlige råd blir dyre”.

 


              
                          
  Tilbake til
konferansesidene

           

Program
   Innledere   Informasjon  

Politisk grunnlag
   Påmelding

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.