Byråkratisering og strømlinjeforming av akademia

Marked fremfor kvalitet av Anders Breidlid,
Ragnar Audunsson og Bennedichte C.R. Olsen ved Høyskolen i
Oslo (25.03.2010)
Akademisk uforstand av Rune Slagstad
professor ved Høyskolen i Oslo (15.03.2010)
Nok byråkrati nå av På Veiden
førsteamamuensie ved Høyskolen i Oslo
(03.03.2010)
Akademisk båndtvang av Rune Slagstad
professor ved Høyskolen i Oslo (07.10.2009)

Skylder på byråkratisering
(oversikt over debatten om HiO i Aftenposten 17.03.2010)

Se også saken «Ikke modig
nok
» reaksjonene på Handlingsromutvalget
på For velferdsstatens temasider om utdanning.
Se også temasidene om offentlig
styring
 og New Public
Management
.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.